Wil jij je aansluiten bij de SCAG?

De SCAG heeft drie typen registraties, namelijk:

1. Collectieve aansluiting

U bent lid van een beroepsvereniging waarmee de SCAG een collectieve aansluitovereenkomst heeft.

De aansluiting wordt dan door uw beroepsvereniging geregeld. U hoeft niets te doen. De kosten van aansluiting t/m 31-12-2024 bedragen € 27,50 exclusief BTW.
Kijk hier of uw beroepsvereniging een Collectieve aansluiting of een samenwerkingsovereenkomst met de SCAG heeft, in verband met de individuele aansluiting.
Meer informatie over collectieve aansluiting bij de SCAG.

2. Individuele aansluiting met lidmaatschap bij beroepsvereniging

U bent lid van een beroepsvereniging die door de SCAG is erkend, waarmee de SCAG geen collectieve overeenkomst heeft, maar een samenwerkingsovereenkomst. Dan kunt u zich individueel aansluiten. Voorwaarde is dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft die de kosten dekt voor de behandeling van een klacht door de geschillencommissie of door de Klachtencommissie Jeugdwet.
De kosten voor aansluiting t/m 31-12-2024 bedragen € 37,50 exclusief BTW.

3. Therapeut in opleiding

U volgt een drie- of vierjarige opleiding op hbo-niveau, geaccrediteerd door CPION, SKB, SNRO, of EAP? U bent daarnaast al begonnen met het opzetten van een eigen praktijk en werkt tegen een kleine vergoeding met cliënten onder supervisie van de opleiding? Dan kunt u zich aansluiten als student.
Voorwaarde is ook hier dat u lid bent van een door de SCAG erkende beroepsvereniging. Daarnaast is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. De kosten voor aansluiting t/m 31-12-2024 bedragen € 20,00 exclusief BTW.