Actueel

Aanpassing Basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019

De meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast. De Meldcode helpt o.a. zorgaanbieder bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om zorgaanbieders te helpen bij het bepalen of hier sprake van is, worden afwegingskaders toegevoegd.

Volg nu de workshop over de Meldcode voor zorgaanbieders in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg van de SCAG en leer alles over het nieuwe afwegingskader. 2 februari a.s., locatie: Fort Lunet IV, Oude Liesbosweg 68, 3524 SB Utrecht. Meer informatie over de workshop>


Meer nieuws >

Wat doet SCAG?

Werkt u in de complementaire of alternatieve zorg, bijvoorbeeld als psychosociaal therapeut, homeopaat of gestalttherapeut? Dan kan het gebeuren dat u te maken krijgt met onvrede van cliënten. Vaak zult u dit zelf kunnen oplossen, maar het kan zijn dat dit niet lukt. De cliënt mag dan een klacht indienen.

Als u zich aansluit bij SCAG kunnen uw cliënten rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. U voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draagt u bij aan de kwaliteit van zorg.

Wat doet SCAG

Ik wil me registreren bij SCAG

 

Aanmelden

Hoe gaat dat: aansluiten bij SCAG?

Welke zorgaanbieders kunnen zich aansluiten? Wat is collectieve en individuele aansluiting? Hoeveel kost het?

Klachten en geschillen

Wat als er een klacht of geschil is?

Wat is een klacht? En een geschil? Wat zegt de wet over het omgaan met klachten en geschillen?

Diensten

Wat kan SCAG voor u betekenen?

 Welke dienstverlening biedt SCAG?

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”