Veelgestelde vragen

Hieronder de belangrijkste vragen die we de afgelopen periode kregen, onderverdeeld in 4 categorieën: "Mijn SCAG", Algemeen, Collectieve aansluiting en Individuele aansluiting. Staat uw vraag er niet bij? Geen probleem, stel de vraag dan aan ons via het contactformulier.

Mijn SCAG

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door op de inlog pagina van "Mijn SCAG"te klikken op de link "Wachtwoord vergeten".

Daar kunt u vervolgens met het bij ons van u bekende e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt dan binnen enkele minuten een e-mail van ons.

Nadat u met dit tijdelijke wachtwoord hebt ingelogd kunt u uw wachtwoord wijzigen in de rubriek "Mijn Praktijk gegevens". Daar kunt u het wachtwoord wijzigen door te klikken op: Inloggegevens wijzigen".

Waar kan ik mijn e-mailadres of andere praktijkgegevens wijzigen?

Wanneer u bent ingelogd op "Mijn SCAG" kunt u in de rubriek "Mijn praktijkgegevens" uw gegevens aanpassen, indien u individueel bent aangesloten. Als u collectief bent aangesloten geeft u dit door via uw beroepsvereniging.

Waar kan ik mijn registratie verlengen?

Wanneer u zich individueel hebt geregistreerd moet u elk kalender jaar uw registratie verlengen. Aan het eind van het jaar ontvangt u sowieso van ons een e-mail met een herinnering hiervoor. U kunt uw registratie eenvoudig verlengen via "Mijn SCAG".

Waar kan ik mijn certificaat downloaden?

U kunt uw certificaat downloaden in "Mijn SCAG" . In de rubriek "Mijn SCAG registratie" ziet u hoe u bent ingeschreven en kunt u uw certificaat downloaden (in PDF).

Waar kan ik mijn factuur downloaden?

U kunt uw factuur downloaden in "Mijn SCAG" wanneer u zich individueel heeft ingeschreven bij SCAG. In de rubriek "Facturen" ziet u kunt u uw facturen downloaden (in PDF).

Wat is mijn registratienummer?

Uw registratienummer staat op uw certificaat (bewijs van inschrijving). U kunt uw certificaat downloaden in "Mijn SCAG" . In de rubriek "Mijn SCAG registratie" ziet u hoe u bent ingeschreven en kunt u uw certificaat downloaden (in PDF).

Kan ik mijn registratie opschorten?

Nee, uw registratie blijft gedurende het kalenderjaar geldig. U kunt hierna besluiten of u uw registratie pas later in het komende jaar verlengd.

Algemeen

Is er een folder waarmee ik mijn cliënten kan informeren?

Jazeker, er is een folder voor cliënten. In de folder 'Ik heb een klacht. Wat nu?' staat beschreven wat  de cliënt kan doen bij onvrede of een klacht. Deze folder kunt u op uw eigen site plaatsen of uitgeprint in uw praktijkruimte leggen. Ga naar deze pagina voor de folder. U kunt daar ook zien hoe u hem kunt bestellen.  

Mag ik logo van de SCAG op mijn site zetten?

Ja dat mag natuurlijk als u collectief of individueel aangesloten bent bij de SCAG. Graag zelfs. Hiermee laat u namelijk zien dat u aangesloten bent bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. En dat u hiermee dus aan de wet voldoet.

Download SCAG logo

Kan ik rechtstreeks bij de SCAG een klacht indienen tegen een zorgaanbieder?

Nee, u kunt uw klacht indienen bij de beroepsvereniging van uw zorgaanbieder. Zij zullen deze klacht vervolgens naar ons doorzetten. Hierna zal onze klachtenfunctionaris contact met u opnemen om de klacht met u te bespreken.

Waarom moet ik me aansluiten bij een erkende geschillencommissie?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat cliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Meer info

Wat gebeurd er als ik me niet aansluit bij een erkende geschillencommissie?

Iedere zorgverlener is volgens de wet (Wkkgz) verplicht zich vóór 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Indien u geen aansluiting heeft, bent u in overtreding. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan in dat geval ‘handhavend optreden’.  Dat wil zeggen dat de IGZ u een straf of sanctie kan opleggen.

Moet/kan ik als therapeut in opleiding ook aansluiten?

Ja, ook als therapeut-/coach in opleiding is het belangrijk dat u aangesloten bent bij een erkende geschillencommissie. Sterker, als u al handelingen uitvoert waarvoor u een (kleine) vergoeding ontvangt, is dat zelfs verplicht. Lees meer over de aansluiting bij de SCAG als therapeut-in-opleiding.

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat doet de SCAG precies?

De Stichting Complementaire Gezondheidszorg (SCAG) fungeert voor de geschillencommissie in deze sector als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert.

Wanneer een klacht over een geregistreerde zorgverlener wordt gemeld aan de SCAG, zet de SCAG, conform de Wkkgz, een klachtenfunctionaris in. Deze heeft tot taak te bezien of de klacht tussen zorgaanbieder en cliënt opgelost kan worden.

De SCAG behandelt zelf geen geschillen, dat doet de geschillencommissie.

De SCAG levert namens de sector een van de drie leden van de geschillencommissie. Hierdoor is de geschillencommissie voorzien van de juiste kennis en ervaring om een geschil namens de therapeut te beoordelen. Meer info 

Is de SCAG door het ministerie van VWS erkend?

Ja, de geschillencommissie van de SCAG is door het ministerie van VWS erkend voor de complementaire zorg. Door u aan te sluiten bij de SCAG, voldoet u aan de wet. Meer info

Heeft de SCAG ook klachtenfunctionarissen?

Ja, de SCAG heeft een poule met klachtenfunctionarissen voor beroepsverenigingen en hun leden. Deze speciaal opgeleide en gekwalificeerde klachtenfunctionarissen worden op verzoek bij een Wkkgz klacht ingezet. Ze hebben veel ervaring met klachten en ook met de complementaire zorg. Een enorm voordeel is dat beroepsverenigingen en hun leden niet meer zelf hoeven te beschikken over een klachtenfunctionaris, maar gebruik kunnen maken van de klachtenfunctionarissen van de SCAG.

Meer info over het inzetten van de klachtenfunctionarissen van de SCAG.

Moet ik naast mijn aansluiting bij de SCAG ook aangesloten zijn bij een tuchtcollege?

Er is geen wettelijke verplichting voor aansluiting bij een tuchtcollege of instantie voor tuchtrecht. Wel is het in het algemeen zo dat uw beroepsvereniging of het kwaliteitsregister waar u bent ingeschreven gebonden is aan een beroepscode en dat u daardoor aangesloten moet zijn bij een tuchtcollege. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot uw beroepsvereniging.

Collectieve aansluiting

Collectieve aansluiting: Wat zijn voordelen van een collectieve aansluiting?

De belangrijkste voordelen van een collectieve aansluiting op een rij:

  • Zekerheid dat alle leden zijn aangesloten bij een professionele en erkende geschillencommissie en daarmee voldoen aan de wet (Wkkgz).
  • Alle leden worden ontzorgd en hebben geen gedoe met het individueel aanleveren van documenten op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen e.d.
  • Alle leden krijgen € 10,- collectiviteitskorting op de aansluitingskosten bij de geschillencommissie. Zij betalen dan geen € 37,50 maar € 27,50 (excl. BTW).

Via ons contactformulier vraagt u de collectieve overeenkomst aan. U krijgt dan ook de Excel-sheet waarmee u alle leden in één keer aansluit en twee voorbeeldbrieven waarmee u uw achterban kunt informeren over de collectieve aansluiting.

Kan mijn beroepsvereniging collectief aansluiten als een aantal leden ook lid van een andere beroepsvereniging?

Jazeker. Als uw beroepsvereniging een collectieve aansluiting afsluit voor alle leden dan ontvangt u een overeenkomst én een Excel-sheet. In deze sheet geeft u aan welke leden u collectief aansluit.

Hoe kan ik mijn leden het beste informeren over een collectieve aansluiting bij de SCAG?

Dat is natuurlijk aan u. We helpen u wel graag. Bijvoorbeeld tijdens een zoomoverleg met het SCAG bestuur. Hierna kunnen we u van alle benodigde informatie op papier voorzien om de aansluitprocedure soepel te laten verlopen. 

Individuele aansluiting

Individuele aansluiting: Wat moet ik doen als mijn beroepsvereniging (nog) geen collectieve aansluiting met de SCAG heeft geregeld?

Heel eenvoudig: dan kunt u zich individueel aansluiten. Let op: Check vooral even bij uw eigen beroepsvereniging wat de laatste stand van zaken is. 

En check voor alle zekerheid ook de lijst met beroepsverenigingen die de SCAG heeft erkend, collectief of individueel.

Ik heb me individueel aangesloten en daar ook al voor betaald. Maar nu blijkt dat mijn beroepsvereniging een collectieve aansluiting heeft geregeld. Wat te doen?

Geen probleem. Als u twee keer bent aangesloten, stuurt u ons gewoon een bericht via ons contactformulier. Indien u inderdaad dubbel in ons bestand staat, dan krijgt u uiteraard uw geld teruggestort.