Hieronder de belangrijkste vragen die we de afgelopen periode kregen, onderverdeeld in 4 categorieën: "Mijn SCAG", Algemeen, Collectieve aansluiting en Individuele aansluiting. Staat uw vraag er niet bij? Geen probleem, stel de vraag dan aan ons via het contactformulier.

 "Mijn SCAG"

U kunt eenvoudig inloggen door op de link "Mijn SCAG"rechtsboven op de pagina te klikken.

Inloggen mijn SCAG

Vervolgens kunt u op deze pagina met het bij ons van u bekende e-mailadres en uw wachtwoord inloggen.

Inlog pagina SCAG

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten dan kunt u op de link "Wachtwoord vergeten" klikken. Daar kunt u vervolgens met het bij ons van u bekende e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt dan binnen enkele minuten een e-mail van ons.

Nadat u met dit tijdelijke wachtwoord hebt ingelogd kunt u uw wachtwoord wijzigen in de rubriek "Mijn Praktijk gegevens". Daar kunt u het wachtwoord wijzigen door te klikken op: Inloggegevens wijzigen".

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door op de inlog pagina van "Mijn SCAG"te klikken op de link "Wachtwoord vergeten".

Inlog pagina SCAG

Daar kunt u vervolgens met het bij ons van u bekende e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt dan binnen enkele minuten een e-mail van ons.

Nadat u met dit tijdelijke wachtwoord hebt ingelogd kunt u uw wachtwoord wijzigen in de rubriek "Mijn Praktijk gegevens". Daar kunt u het wachtwoord wijzigen door te klikken op: Inloggegevens wijzigen".

Wanneer u bent ingelogd op "Mijn SCAG" kunt u in de rubriek "Mijn praktijkgegevens" uw gegevens aanpassen.

wanneer u zich individueel hebt geregistreerd moet u elk kalender jaar uw registratie verlengen. Aan het eind van het jaar ontvangt u sowieso van ons een e-mail met een herinnering hiervoor. U kunt uw registratie eenvoudig verlengen via "Mijn SCAG".

U kunt uw certificaat downloaden in "Mijn SCAG" . In de rubriek "Mijn SCAG registratie" ziet u hoe u bent ingeschreven en kunt u uw certificaat down-loaden (in PDF).

U kunt uw factuur downloaden in "Mijn SCAG" wanneer u zich individueel heeft ingeschreven bij SCAG. In de rubriek "Mijn SCAG registratie" ziet u hoe u bent ingeschreven en kunt u uw factuur down-loaden (in PDF).

Uw registratienummer staat op uw certificaat (bewijs van inschrijving). U kunt uw certificaat downloaden in "Mijn SCAG" . In de rubriek "Mijn SCAG registratie" ziet u hoe u bent ingeschreven en kunt u uw certificaat down-loaden (in PDF).

Nee, uw registratie blijft gedurende het kalender jaar geldig. U kunt hierna besluiten of u uw registratie pas later in het komende jaar verlengd.

ALGEMEEN

Jazeker, er is een folder voor cliënten. In de folder 'Ik heb een klacht. Wat nu?' staat beschreven wat  de cliënt kan doen bij onvrede of een klacht. Deze folder kunt u op uw eigen site plaatsen of uitgeprint in uw praktijkruimte leggen. Ga naar deze pagina voor de folder. U kunt daar ook zien hoe u hem kunt bestellen.  

Ja dat mag natuurlijk als u collectief of individueel aangesloten bent bij de SCAG. Graag zelfs. Hiermee laat u namelijk zien dat u aangesloten bent bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. En dat u hiermee dus aan de wet voldoet. Klik op rechter muisknop en selecteer 'Afbeelding opslaan als' om het logo op uw eigen computer te bewaren. 

Nee, u kunt uw klacht indienen bij de beroepsvereniging van uw zorgaanbieder. Zij zullen deze klacht vervolgens naar ons doorzetten. Hierna zal onze klachtenfunctionaris contact met u opnemen om de klacht met u te bespreken.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Meer info

Iedere zorgverlener is volgens de wet (Wkkgz) verplicht zich vóór 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Indien u geen aansluiting heeft, bent u in overtreding. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan in dat geval ‘handhavend optreden’.  Dat wil zeggen dat de IGZ u een straf of sanctie kan opleggen.

Ja, ook als therapeut-/coach in opleiding is het belangrijk dat u aangesloten bent bij een erkende geschillencommissie. Sterker, als u al handelingen uitvoert waarvoor u een (kleine) vergoeding ontvangt, is dat zelfs verplicht. Lees meer over de aansluiting bij de SCAG als therapeut-in-opleiding.

De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG) fungeert voor de geschillencommissie in deze sector als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert. Daarnaast stelt de SCAG een vertrouwenspersoon beschikbaar voor de therapeut. De SCAG behandelt zelf geen klachten en geschillen, dat doet de geschillencommissie.

De SCAG levert namens de sector een van de drie leden van de geschillencommissie. Hierdoor is de geschillencommissie voorzien van de juiste kennis en ervaring om een geschil namens de therapeut te beoordelen. Meer info 

Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor alle therapeuten in de complementaire zorg. Van counsellors, hypnotherapeuten tot psychosociaal werkenden, gestalttherapeuten tot integratief kindertherapeuten. En van klassiek homeopaten, mesologen, shiatsu-therapeuten tot natuurgeneeskundig therapeuten. Speciaal voor deze doelgroepen heeft het ministerie van VWS onze geschillencommissie erkend. Al deze therapeuten zijn vanaf 2017 hiermee verzekerd van een professionele en onafhankelijke geschillencommissie in hun eigen sector. Meer info 

 

Ja, de SCAG is een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Door u aan te sluiten bij de SCAG, voldoet u aan de wet. Meer info

Ja, de SCAG heeft een poule met klachtenfunctionarissen voor beroepsverenigingen en hun leden. Deze speciaal opgeleide en gekwalificeerde klachtenfunctionarissen worden op verzoek bij een Wkkgz klacht ingezet. Ze hebben veel ervaring met klachten en ook met de complementaire zorg. Een enorm voordeel is dat beroepsverenigingen en hun leden niet meer zelf hoeven te beschikken over een klachtenfunctionaris, maar gebruik kunnen maken van de klachtenfunctionarissen van de SCAG.

Meer info over het inzetten van de klachtenfunctionarissen van de SCAG.

Nee. Volgens de Wkkgz dient iedere therapeut aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Er is geen wettelijke verplichting voor aansluiting bij een tuchtcollege of instantie voor tuchtrecht. Wel is het mogelijk dat u via uw beroepsvereniging of het kwaliteitsregister waar u bent ingeschreven gebonden bent aan het tuchtrecht van een beroepscode. Goed te weten: De SCAG heeft geen enkele bemoeienis met instanties op het gebied tuchtrecht. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de tuchtrechtinstantie waarbij u aangesloten bent. 

Lees meer over klachten en geschillen.

Goede vraag. 2017 is het eerste jaar dat therapeuten verplicht zijn zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Het is dus onmogelijk om te zeggen hoeveel geschillen (en dus kosten) er dit jaar komen. Uiteraard heeft de SCAG hier wel een inschatting voor gemaakt. Mocht blijken dat we in 2017 minder kosten maken dan verwacht, dan compenseren we dit in 2018.

COLLECTIEVE AANSLUITING

De belangrijkste voordelen van een collectieve aansluiting op een rij:

  • Zekerheid dat alle leden zijn aangesloten bij een professionele en erkende geschillencommissie en daarmee voldoen aan de wet (Wkkgz).
  • Alle leden worden ontzorgd en hebben geen gedoe met het individueel aanleveren van documenten op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen e.d.
  • Alle leden krijgen € 10,- collectiviteitskorting op de aansluitingskosten bij de geschillencommissie. Zij betalen dan geen € 42,50 maar € 32,50 (excl. BTW).

Via ons contactformulier vraagt u de collectieve overeenkomst aan. U krijgt dan ook de Excel-sheet waarmee u alle leden in één keer aansluit en twee voorbeeldbrieven waarmee u uw achterban kunt informeren over de collectieve aansluiting.

Jazeker. Als uw beroepsvereniging een collectieve aansluiting afsluit voor alle leden dan ontvangt u een overeenkomst én een Excel-sheet. In deze sheet geeft u aan welke leden u collectief aansluit.

Dat is natuurlijk aan u. We helpen u wel graag. Daarom hebben we een factsheet over de geschillencommissie voor uw leden gemaakt. En kunt u gebruikmaken van twee voorbeeldmails die de afgelopen periode vanuit twee beroepsverenigingen die zich collectief hebben aangesloten, zijn verzonden naar hun leden. Deze voorbeeldmails vraagt u eenvoudig aan via ons contactformulier.

INDIVIDUELE AANSLUITING

Heel eenvoudig: dan kunt u zich individueel aansluiten. Let op: Check vooral even bij uw eigen beroepsvereniging wat de laatste stand van zaken is. En check ook de lijst met erkende beroepsverenigingen en of zij zich collectief hebben aangesloten bij de SCAG

Geen probleem. Als u twee keer bent aangesloten, stuurt u ons gewoon een bericht via ons contactformulier. Indien u inderdaad dubbel in ons bestand staat, dan krijgt u uiteraard uw geld teruggestort.

Ja dat mag natuurlijk als u collectief of individueel aangesloten bent bij de SCAG. Graag zelfs. Hiermee laat u namelijk zien dat u aangesloten bent bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. En dat u hiermee dus aan de wet voldoet. Klik op rechter muisknop en selecteer 'Afbeelding opslaan als' om het logo op uw eigen computer te bewaren.