Ben je lid van de SCAG? Dan heb je automatisch toegang tot ‘Mijn SCAG’. Je vindt de inlogbutton rechts bovenaan op onze website. Je logt in met het e-mailadres dat jij of je beroepsvereniging heeft doorgegeven aan de SCAG en het door jou gekozen wachtwoord. Log je voor het eerst in? Kies dan voor 'wachtwoord vergeten'. Je ontvangt dan een e-mail met een link om een nieuw wachtw ...

De SCAG verwerkt persoonsgegevens. Zonder die gegevens kunnen we ons werk niet doen. Maar omdat we persoonsgegevens verwerken hebben ook wij te maken met de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als geregistreerd zorgaanbieder bij SCAG deel je persoonsgegevens met ons. Door vanaf 25 mei 2018 gebruik te maken van SCAG diensten en producten, ga je ...

Vanuit de Wkkgz ben je verplicht om je cliënten te informeren over het Klachtrecht dat ze hebben. Je website is hiervoor een prima middel. Toch zien we dat nog lang niet alle therapeuten hier iets over op hun website hebben staan. Om je te helpen hebben we een korte voorbeeldtekst hierover opgesteld. Uiteraard kan je deze aanpassen aan jouw eigen schrijfstijl. Voorbeeld tekst: ...

Van een klacht kun je leren. Dat is wat we iedereen willen meegeven uit de ervaringen die we het afgelopen kalenderjaar opdeden. In totaal kwamen er in 2017 28 klachten binnen. Hiervan kwamen veruit de meeste klachten voort uit een situatie waarin gescheiden ouders om de relatie met hun kind vechten. We hebben op een rij gezet wat nou precies de pijnpunten van de klagers zijn, ...

Ruim 4500 zorgaanbieders aangeslotenBij het branche-instituut stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) zijn ruim 4500 zorgaanbieders aangesloten. Hierdoor zijn zij automatisch bij ons geregistreerd en voldoen zij aan de eisen die de Wkkgz stelt over aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.De twee behandelde zaken in 2017 werden allebei opgelost met e ...

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en daarom heeft zij in 2016 vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook aanbieders van complementaire alternatieve zorg vallen onder deze wet en moeten klachten behandelen zoals de wet het voors ...

Om te zorgen dat de Wkkgz goed wordt nageleefd, is toezicht nodig. Voorheen was dit een verantwoordelijkheid van de Inspectie Gezondheidszorg, de IGZ. Maar waarschijnlijk is het je al opgevallen: in 2017 fuseerde de IGZ met de Inspectie Jeugdzorg. Zij gingen samen verder onder de naam ‘Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’, de IGJ. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, de veil ...

De belastingdienst heeft geoordeeld dat de diensten van de Stichting Geschillencommissies in Den Haag vanaf 1 januari 2018 BTW belast zijn. Een consequentie hiervan is dat de behandelingskosten van een geschil voor de SCAG vanaf 1 januari 2018 eveneens BTW belast zullen zijn. ...

“Als een cliënt een klacht indient, doet dat ontzettend veel met een therapeut.” Aan het woord is Ineke Renkema, sinds begin dit jaar klachtenfunctionaris bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). “Het is goed om je te realiseren dat onvrede en boosheid niet altijd te vermijden zijn, maar dat je er wel altijd van kunt leren.” Lees verder> ...

22 september: Bijeenkomst voor contactpersonen klachtenopvang van beroepsverenigingen Als een klacht binnenkomt bij uw beroepsvereniging, is het de bedoeling dat die klacht aan ons wordt doorgegeven door een door u aangewezen contactpersoon. Op vrijdag 22 september organiseren we voor de contactpersonen van beroepsverenigingen een bijeenkomst waarin we ingaan op de procedure v ...