19 maart 2024

Kiwa ISO 9001

SCAG is ISO-9001 gecertificeerd

De SCAG heeft kwaliteitsverbetering van de bij haar aangesloten zorgaanbieder hoog in het vaandel staan. Afgelopen jaren hebben we als de SCAG zelf ook intern hard gewerkt aan onze kwaliteit en procedures en hebben deze extern laten toetsen door de certificerende instantie Kiwa. We zijn al weer jaren verder, waarbij we ieder jaar getoetst zijn en verlenging heeft plaatsgevonden. Op 23 februari 2024 heeft er opnieuw een her certificering plaats gevonden door KIWA. Er zijn geen verbeterpunten aangedragen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is verbeterd en effectief bevonden.