22 mei 2023

Kiwa ISO 9001

SCAG is ISO-9001 gecertificeerd

De SCAG heeft kwaliteitsverbetering van de bij haar aangesloten zorgaanbieder hoog in het vaandel staan. Afgelopen jaren hebben we als de SCAG zelf ook intern hard gewerkt aan onze kwaliteit en procedures en hebben deze extern laten toetsen door de certificerende instantie Kiwa. We zijn al weer jaren verder, waarbij we ieder jaar getoetst zijn en verlenging heeft plaatsgevonden. Op 9 januari 2023 heeft er opnieuw een her certificering plaats gevonden door KIWA. Er zijn geen verbeterpunten aangedragen. Ons kwaliteitsmanagement systeem is effectief bevonden.