Beroepsverenigingen erkend door de SCAG

Door de SCAG erkende beroepsverenigingen waarmee een collectieve aansluitovereenkomst is gemaakt.

ABvC BVAT
LVNT LVPW
NBCG NBVH
NVAGT NVPA
NVTA Remimo
SBGA Shiatsu Vereniging Nederland
Team050 VIT
VNRT VSGP
   
   

Door de SCAG erkende beroepsverenigingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gemaakt.

BLZ BVMT
NVPMKT SBLP
VT VVOC
ZKM-vereniging