Beroepsverenigingen erkend door de SCAG

Door de SCAG erkende beroepsverenigingen waarmee een collectieve aansluitovereenkomst is gemaakt.

ABvC LVNT
LVPW MBOG
NBCG-YI NBVH 
NVAGT NVPA
NVTA NVTCG Zhong      
Remimo     SBGA
Shiatsu Vereniging Nederland   TCMned
Team050    VIT
VNRT VSGP

Door de SCAG erkende beroepsverenigingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gemaakt.

BLZ BVMT
SBLP VT
VVOC ZKM-vereniging