Over de SCAG

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire zorg samen met de cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg heeft opgericht. Deze is werkzaam binnen de Stichting Geschillencommissie Den Haag.

 

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

  • De SCAG is een brancheorganisatie die het register voor de geschillencommissie beheert en een poule van klachtenfunctionarissen heeft.
  • De SCAG heeft geregeld dat bij aanmelding van een klacht een klachtenfunctionaris wordt ingezet. Zij behandelt geen geschillen. Dat is de taak van de  Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. 
  • De SCAG levert één van de drie leden van de geschillencommissie aan.
  • Verder heeft de SCAG vertrouwenspersonen voor zorgaanbieders, waarop een beroep gedaan kan worden in geval een klacht wordt voorgelegd aan de geschillencommissie.

De Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg