Producten bestellen

Cliëntfolder

Cliëntfolder

Het is nooit prettig wanneer je als zorgverlener te maken krijgt met onvrede bij een cliënt. Je doet je werk immers juist om mensen te helpen. Toch is onvrede niet altijd te vermijden. En als je goede zorg wilt bieden, hoort het professioneel omgaan met onvrede erbij. In deze folder kunnen uw cliënten lezen wat zij kunnen doen wanneer ze een klacht hebben. U kunt deze folder bestellen en neerleggen in uw praktijk.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”