Door de SCAG erkende beroepsverenigingen waarmee een collectieve aansluitovereenkomst is gemaakt

ABvC BVAT
LVNT LVPW
NBCG NBvH
NVAGT NVPA
NVTA Remimo
SBGA Shiatsu Vereniging Nederland
Team050 VIT
VNRT VSGP