Erkende beroepsverenigingen waarmee de SCAG een samenwerkingsovereenkomst heeft in verband met aansluiting van individuele leden

BLZ BVMT 
NVPMKT SBLP
VT VVOC 
ZKM-vereniging