Erkende beroepsverenigingen waarmee de SCAG een samenwerkingsovereenkomst heeft in verband met aansluiting van individuele leden

BLZ BVMT 
SBLP VT 
VVOC ZKM-vereniging