Info collectieve aansluiting

  • De beroepsvereniging draagt met een collectieve aansluiting ertoe bij dat al haar leden voldoen aan de eisen die de Wkkgz stelt. Namelijk: de inzet van een klachtenfunctionaris, toegang tot een erkende geschillencommissie, en een Register Veilig Incident Melden.
  • Bij een collectieve aansluiting krijgen de leden  per persoon € 10,- korting op de registratiekosten.
  • De inzet van een klachtenfunctionaris is kosteloos.

Uw collectieve aansluiting werkt heel eenvoudig

  • Vraag hier via het contactformulier de Overeenkomst Collectieve Aansluiting SCAG aan. Tegelijk met de overeenkomst ontvangt u:
    • Het format waarmee u uw leden aansluit.
    • Twee voorbeeldmails van om uw achterban in te lichten over de collectieve aansluiting.
  • Print de overeenkomst, beantwoord de vragen en stuur de getekende overeenkomst gescand per e-mail naar de SCAG, info@scag.nl
  • Mail ons uw ledenbestand op de manier die is beschreven in het format dat u samen met de overeenkomst ontvangt.

Erkenning van beroepsverenigingen

Bent u lid van een beroepsvereniging die niet is erkend door de SCAG, dan kunt u zich niet bij de SCAG registreren voor de geschillencommissie. Uiteraard kunt u wel het bestuur van uw vereniging vragen contact met ons op te nemen om te kijken of uw vereniging hiervoor in aanmerking komt.

Om als beroepsvereniging door de SCAG erkend te worden, hanteren we de norm dat de beroepsvereniging is erkend door minimaal twee zorgverzekeraars. Daarnaast is het noodzakelijk dat de leden van de beroepsvereniging een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, die de eventuele schade tot € 25.000,-, de zittingskosten van € 2.300,- (excl. btw) en de kosten van verweer dekt.