Hetty van Oostrum [1] is via de collectieve aansluiting van haar beroepsvereniging geregistreerd bij de SCAG. Vorig jaar kreeg zij een klacht waarvoor een klachtenfunctionaris is ingezet. Een ieder weet: een klacht krijgen heeft impact. Hoe was dat voor Hetty? Hoe ervoer zij het? Wat ging eraan vooraf? En wat heeft haar geholpen om ermee om te kunnen gaan?

Naast 19 klachten 16 vragen om advies

Zoals je inmiddels weet van de SCAG, delen wij elk jaar onze ervaringen met de klachten die bij ons binnen zijn gekomen. Immers: van een klacht kun je leren! Maar door de uitbraak van het coronavirus kon onze jaarlijkse bijeenkomst met de beroepsverenigingen logischerwijs niet doorgaan. Dat houdt ons natuurlijk niet tegen om onze ervaringen op een andere manier met jullie te delen, namelijk via deze nieuwsbrief.

Zicht op klachten binnen de complementaire alternatieve zorg

In deze jaarrapportage laten we zien welke klachten er waren in 2019? Hoe verliep de klachtbehandeling door de klachtenfunctionarissen en gingen er klachten door naar de geschillencommissie? Wat waren de ervaringen van beklaagden en klagers? En wat kunnen wij van deze ervaringen leren?

Download hier de jaarrapportage 2019 en de Infographic

SCAG heeft kwaliteitsverbetering van de bij haar aangesloten zorgaanbieder hoog in het vaandel staan.  Afgelopen jaren hebben we als SCAG zelf ook intern hard gewerkt aan onze kwaliteit en procedures en hebben deze extern laten toetsen door de certificerende instantie Kiwa. Met enige vreugde hebben wij in februari van dit jaar het certificaat ISO-9001 in ontvangst mogen nemen ...