Folder voor cliënten We hebben de folder voor cliënten opnieuw vormgegeven. In deze folder is te lezen welke stappen cliënten kunnen zetten als ze niet tevreden zijn over de complementaire zorg die hen is geboden. Hier staat een pdf van de folder die uw leden kunnen afdrukken om in hun praktijk neer te leggen. Ook kunnen ze de pdf op hun website plaatsen. Downloaden: Drukwerk ...

Aanpassing artikel 12.5 klachtenreglement Op verzoek van beroepsverenigingen hebben we artikel 12.5 van het klachtenreglement aangepast. Hierdoor is nu nadrukkelijk vastgelegd dat een zorgverlener over wie een klacht is ingediend altijd wordt geïnformeerd zodra duidelijk is wat de klacht inhoudt. De nieuwe tekst luidt: “Een aangeklaagd XX-lid (XX staat voor de beroepsverenigi ...

De G van Gezondheidszorg Aanvankelijk heette SCAG voluit Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Het woord ‘geneeswijzen’ wordt echter geassocieerd met medische behandeling, terwijl het zorgaanbod van de bij ons aangesloten therapeuten veel breder is. Daarom is onlangs de naam veranderd. SCAG staat nu voor Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg ...

Alternatieve behandelaars moeten veilige zorg aanbieden op basis van geldende wetgeving. Voor BIG-geregistreerden gelden aanvullende eisen. Geldende wetgevingBij meldingen over onveilige zorg toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de geleverde zorg voldoet aan de wettelijke normen. En als aanwezig ook de aanvullende beroepsnormen. Per 1 januari 2016 hebben ook de ...

Op deze pagina leest u onze eerste e-mailnieuwsbrief over actuele ontwikkelingen bij de SCAG die voor u belangrijk zijn. We verzenden deze nieuwsbrief een beperkt aantal keer per jaar. Op die manier voorkomen we informatieoverdaad, maar houden we u wel op de hoogte van zaken die voor u relevant zijn. Deze nieuwsbrief gaat over: Klachtenfunctionarissen SCAG Klachtenreglement ...

De SCAG heeft sinds 2017 een poule van  klachtenfunctionarissen. Hierdoor bedienen we nu de twee klachtfasen in de Wkkgz: klachten en geschillen. Onze klachtenfunctionarissen zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van het beroepscompetentieprofiel van de VKIG en kennis van het veld. Ze werken in een poule, die vanuit de SCAG ondersteund wordt door een coördinator, training en in ...

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2017 aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie. Speciaal voor de ca. 10.000 therapeuten in de complementaire zorg heeft het ministerie van VWS de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen erkend.  De Wkkgz gel ...

Op 1 januari 2017 is Erik Wekking aangesteld als voorzitter van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Hij volgt John Stolvoort op, die zich gaat toeleggen op zijn andere werkzaamheden. Arbeidsjurist Erik Wekking is eigenaar van Wekking Advocaten en heeft ruime ervaring bij (rechtsbijstand)verzekeraars en als (stichtings)bestuurder.  Professionele or ...

Na de Klassiek homeopaten (NVKH) hebben ook de volgende beroepsverenigingen een collectieve aansluiting bij de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen geregeld voor hun leden: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) Beide door de SCAG erkende beroepsverenigingen geven ...

Volgens de Wkkgz is iedereen die in de gezondheidszorg werkt wettelijk verplicht om zich vóór 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Het maakt niet uit of je dokter bent of therapeut. Het maakt zelfs niet uit of je zwart, wit of grijs werkt. Als je werkzaam bent binnen de gezondheidszorg moet je je aan de wet houden. Doe j ...