Zicht op klachten binnen de complementaire zorg

Wat waren de klachten in 2020 die de SCAG in behandeling heeft genomen? Het jaar van de lockdown maatregelen door de COVID-19 pandemie. Hoe verliep de klachtbehandeling door de klachtenfunctionarissen en gingen er klachten door naar de geschillencommissie of het tuchtcollege? En wat kunnen wij van deze klachten leren?
Download hier de jaarrapportage 2020 en de Infographic die van de rapportage is gemaakt. Op 1 A-viertje overzicht van de belangrijke items.

Met ingang van 22 januari heeft Rens Mesters het penningmeesterstokje overgedragen aan Rens van der Hout. Rens werkt als Haptotherapeut in zijn eigen praktijk en is daarnaast docent bij Synergos, de Nederlandse vakopleiding voor Haptonomie. Met ruim veertien jaar bestuurservaring bij de (L)VNT (de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) en een rekenkundige achtergrond uit de periode voorafgaande aan zijn therapeutschap, is hij helemaal klaar om zijn rol als penningmeester van de SCAG in te vullen. Hij stelt zich graag aan jullie voor.

Interview met Annemarie Smilde, voorzitter SCAG.

Wat kunnen we leren van drie jaar Wkkgz? 

In 2016 werd de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Daarmee zijn ook complementaire behandelaars onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Vanaf januari 2017 is de wet, die onder meer aangeeft

wat dient te gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de geleverde zorg, volledig van kracht. Wat kunnen we leren van de afgelopen drie jaar? Een gesprek met mr. Annemarie Smilde, voorzitter van de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Lees verder >

Tijdens de COVID-19-crisis verschenen in korte tijd veel richtlijnen van het RIVM en van beroepsorganisaties met voorschriften voor het handelen van zorgverleners. Er was sprake van een uitzonderlijke situatie. Dit kan invloed hebben op de ervaren zorg door de patiënt en/of de nabestaanden. Wat doet u bij mogelijke onvrede van een patiënt? VVAA schreef er een helder item over met als belangrijkste tip: “Ga altijd in gesprek met een open houding.”

Na ruim drie jaar de behandeling van geschillen ondergebracht te hebben bij de Stichting Geschillencommissies (SGC) in Den Haag hebben we een eigen Wkkgz erkende geschillencommissie opgericht.

Met enige regelmaat ontvangen we vragen van zorgverleners om, op verzoek van cliënten, een schriftelijk oordeel te geven over het functioneren van de cliënt gebaseerd op de behandeling. Ook hebben onze klachtenfunctionarissen de afgelopen jaren te maken gehad met klachten over dit onderwerp. Het gaat daarbij om oordelen van de zorgverlener voor doelen die niet direct met de behandeling te maken hebben, maar andere belangen dienen. Denk aan een vader in een vechtscheiding die zijn kinderen vaker wil zien en jou vraagt om op schrift te stellen dat hij hiertoe door de behandeling in staat is. Of aan een slachtoffer van mishandeling dat jou vraagt aan de rechter te verklaren dat hij nog niet in staat is om te getuigen tegen de vermeende daders.


Hoe moet je hier als zorgprofessional mee omgaan? Hoe kun je oog houden voor de behandelrelatie en respectvol en ondersteunend met jouw cliënt om blijven gaan? In dit artikel laten we je zien hoe je professioneel kunt handelen bij het verzoek om een verklaring.

Hetty van Oostrum [1] is via de collectieve aansluiting van haar beroepsvereniging geregistreerd bij de SCAG. Vorig jaar kreeg zij een klacht waarvoor een klachtenfunctionaris is ingezet. Een ieder weet: een klacht krijgen heeft impact. Hoe was dat voor Hetty? Hoe ervoer zij het? Wat ging eraan vooraf? En wat heeft haar geholpen om ermee om te kunnen gaan?

Naast 19 klachten 16 vragen om advies

Zoals je inmiddels weet van de SCAG, delen wij elk jaar onze ervaringen met de klachten die bij ons binnen zijn gekomen. Immers: van een klacht kun je leren! Maar door de uitbraak van het coronavirus kon onze jaarlijkse bijeenkomst met de beroepsverenigingen logischerwijs niet doorgaan. Dat houdt ons natuurlijk niet tegen om onze ervaringen op een andere manier met jullie te delen, namelijk via deze nieuwsbrief.

Zicht op klachten binnen de complementaire alternatieve zorg

In deze jaarrapportage laten we zien welke klachten er waren in 2019? Hoe verliep de klachtbehandeling door de klachtenfunctionarissen en gingen er klachten door naar de geschillencommissie? Wat waren de ervaringen van beklaagden en klagers? En wat kunnen wij van deze ervaringen leren?

Download hier de jaarrapportage 2019 en de Infographic

SCAG heeft kwaliteitsverbetering van de bij haar aangesloten zorgaanbieder hoog in het vaandel staan.  Afgelopen jaren hebben we als SCAG zelf ook intern hard gewerkt aan onze kwaliteit en procedures en hebben deze extern laten toetsen door de certificerende instantie Kiwa. Met enige vreugde hebben wij in februari van dit jaar het certificaat ISO-9001 in ontvangst mogen nemen ...