Hoe het VIM ons werk beter en makkelijker kan maken Je bent een afspraak met een cliënt vergeten, waardoor deze helemaal van slag is.Een Whatsapp gesprek met een cliënt krijgt een vervelende toon door verkeerd gebruik vanemoticons. Ogenschijnlijk nietszeggende gebeurtenissen. Ze kunnen bij iedereen weleens voorkomen. Inhet online register voor het veilig melden van incidenten ...

Onderwerp van de bijeenkomst ‘Vertrouwenspersonen en SCAGklachtenfunctionarissen’ Een klacht krijgen hakt erin. Dat geldt voor elke therapeut die een klacht krijgt. Maar hoe vangje dit op? Hoe verwerk je dit voor jezelf? En hoe weet je zeker dat je goed gehandeld hebt?Emoties zijn er altijd als je een klacht krijgt, dat is menselijk. Maar onzeklachtenfunctionarissen en vertrou ...