De SCAG heeft sinds 2017 een poule van  klachtenfunctionarissen. Hierdoor bedienen we nu de twee klachtfasen in de Wkkgz: klachten en geschillen. Onze klachtenfunctionarissen zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van het beroepscompetentieprofiel van de VKIG en kennis van het veld. Ze werken in een poule, die vanuit de SCAG ondersteund wordt door een coördinator, training en in ...

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2017 aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie. Speciaal voor de ca. 10.000 therapeuten in de complementaire zorg heeft het ministerie van VWS de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen erkend.  De Wkkgz gel ...

Op 1 januari 2017 is Erik Wekking aangesteld als voorzitter van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Hij volgt John Stolvoort op, die zich gaat toeleggen op zijn andere werkzaamheden. Arbeidsjurist Erik Wekking is eigenaar van Wekking Advocaten en heeft ruime ervaring bij (rechtsbijstand)verzekeraars en als (stichtings)bestuurder.  Professionele or ...