Klachtenregeling

Zorgaanbieders moeten op grond van de Wkkgz een regeling hebben voor laagdrempelige opvang en behandeling van klachten. De SCAG heeft zo’n regeling opgesteld voor de aangesloten zorgaanbieders en beroepsverenigingen. De regeling is getoetst en geaccordeerd door patiënten/cliëntenorganisatie, zoals de wet voorschrijft. Voor de SCAG is dit de organisatie Zorgbelang Inclusief.

  • Als u via een beroepsvereniging collectief of individueel bij de SCAG bent aangesloten, kunt u de Klachtenregeling voor uw eigen beroepsvereniging invullen en gebruiken. Download de Klachtenregeling voor uw beroepsvereniging.

  • Neem contact met ons op als u als beroepsvereniging de Klachtenregeling wilt voorzien van eigen logo.