Basis workshop 30 maart: Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling moet professionals helpen goed te reageren op signalen van geweld. In de praktijk blijkt het toch niet eenvoudig te zijn. Daarom deze basis workshop over de Meldcode voor therapeuten in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg van de SCAG. De training wordt gegeven door Ingrid van den Bosch, gecertificeerd trainer in het signaleren en bespreekbaar maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

In de workshop gaat Ingrid ook in op zaken waar juist zorgaanbieders in de complementaire zorg mee te maken krijgen, zoals handelen in een vechtscheiding en omgaan met ouderschap en ouderlijk gezag. Het is een interactieve training. U kunt uw ervaringen inbrengen en ook het therapeutisch handelen wordt onder de loep genomen. De groep telt daarom maximaal 16 personen.

Na afloop ontvangt u een op naam gesteld certificaat van het ministerie van VWS, waarmee u laat zien geschoold te zijn in de stappen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Locatie: Fort Lunet IV, Oude Liesbosweg 68, 3524 SB Utrecht
Tijdstip: 9:30 tot 12:30

Datum
30 maart 2019
Prijs excl. BTW voor leden (gelieve in te loggen via Mijn SCAG)
€ 30,99
Prijs excl. BTW voor niet-leden
€ 39,26
Beschikbare plaatsen
16 / 16

Inschrijven

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”