Door SCAG erkende beroepsverenigingen

Door SCAG erkende beroepsverenigingen waarmee wel/geen collectieve afspraak is gemaakt. Indien er geen collectieve afspraak is, dan kunt u zich individueel aansluiten bij de SCAG.

 

Beroepsvereniging
Collectieve of individuele aansluiting

ABvC

Collectieve aansluiting

ANVAG

Individuele aansluiting

BETTEL

Collectieve aansluiting

BVAT

Collectieve aansluiting

BvK

Individuele aansluiting

BvMT

Individuele aansluiting 

BvZB

Individuele aansluiting 

JVATN

Collectieve aansluiting

LVNG

Collectieve aansluiting

LVPW

Collectieve aansluiting

MBOG

Individuele aansluiting

NBCG-YI

Collectieve aansluiting

NBGT

Individuele aansluiting

NBVH

Collectief aansluiting

NCSV

Collectieve aansluiting

NFG

Individuele aansluiting

NVAGT

Collectief aansluiting

NVBT (tandheelkunde)

Individuele aansluiting

NVBT/SBLP

Individuele aansluiting

NVKH

Collectieve aansluiting

NVPA

Individuele aansluiting

NVPMKT

Individuele aansluiting

NVST

Individuele aansluiting

NVVM

Collectieve aansluiting

NVVS

Individuele aansluiting

NWP

Individuele aansluiting

 SBGA

Collectief aansluiting

 Shiatsu Vereniging Nederland

Collectief aansluiting

Tekentaal (VT)

Individuele aansluiting

VBAG

n.v.t.

VIS

Individuele aansluiting

VIT

Collectieve aansluiting

VIV

Individuele aansluiting

VNRT

Collectieve aansluiting

VNT

Collectieve aansluiting

VSGP

Collectieve aansluiting

VVOC

Individuele aansluiting

VvvK

Collectieve aansluiting

 ZKM

 Individuele aansluiting

 

 

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”