Hoe gaat dat: aansluiten bij SCAG?

Zorgaanbieders en zorgaanbieders in opleiding die lid zijn van een door SCAG erkende beroepsvereniging kunnen zich aansluiten bij SCAG.

Als u geen lid bent van een beroepsvereniging of als u lid bent van een vereniging die niet is erkend door SCAG, kunt u zich niet aansluiten. In het laatste geval kunt u natuurlijk wel het bestuur van uw vereniging vragen contact met ons op te nemen om te kijken of de vereniging voor erkenning in aanmerking komt. Om door SCAG erkend te worden, moet de beroepsvereniging een erkenning hebben van minimaal twee verzekeraars. Daarnaast moet aan het lidmaatschap een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn verbonden.

Collectieve aansluiting

U bent lid van een beroepsvereniging waarmee SCAG een collectieve afspraak heeft? Uw aansluiting is dan door uw beroepsvereniging voor u geregeld. U hoeft niets te doen.

De kosten van aansluiting bedragen voor 2018 € 39,50 exclusief BTW.

Individueel aansluiten

U bent lid van een beroepsvereniging die wel door SCAG is erkend, maar waarmee SCAG nog geen collectieve afspraak heeft? Dan kunt u zich individueel aansluiten.

Voorwaarde is dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft die de kosten dekt als het tot een geschil zou komen. De kosten van aansluiting bedragen voor 2018 € 49,50 exclusief BTW

Studentenaansluiting

U volgt een drie- of vierjarige opleiding op hbo-niveau, geaccrediteerd door Cpion, SKB of SNRO? U werkt tegen een kleine vergoeding met cliënten onder supervisie van de opleiding, of u bent al begonnen met het opzetten van een eigen praktijk? Dan kunt u zich aansluiten als student.
Voorwaarde is ook hier dat u lid bent van een door SCAG erkende beroepsvereniging. Daarnaast is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht.
De kosten van aansluiting bedragen voor 2018 € 29,50 exclusief BTW.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”