Hoe gaat dat: aansluiten bij SCAG?

SCAG kent de volgende drie typen registraties, te weten:

1. Collectieve aansluiting

U bent lid van een beroepsvereniging waarmee SCAG een collectieve afspraak heeft.

De aansluiting is dan door de beroepsvereniging geregeld. U hoeft niets te doen. De kosten van aansluiting t/m 31-12-2023 bedragen € 27,50 exclusief BTW.
Kijk hier of uw beroepsvereniging een Collectieve of individuele aansluiting met SCAG heeft. Meer informatie over collectieve aansluiting bij SCAG.

2. Individuele aansluiting met lidmaatschap bij beroepsvereniging

U bent lid van een beroepsvereniging die door SCAG is erkend, maar waarmee SCAG geen collectieve afspraak heeft? Dan kunt u zich individueel aansluiten. Voorwaarde is dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft die de kosten dekt als het tot een geschil zou komen. De kosten voor aansluiting t/m 31-12-2023 bedragen € 37,50 exclusief BTW.

3. Therapeut in opleiding

U volgt een drie- of vierjarige opleiding op hbo-niveau, geaccrediteerd door Cpion, SKB, SNRO, of EAP? U bent daarnaast al begonnen met het opzetten van een eigen praktijk en werkt tegen een kleine vergoeding met cliënten onder supervisie van de opleiding? Dan kunt u zich aansluiten als student.
Voorwaarde is ook hier dat u lid bent van een door SCAG erkende beroepsvereniging. Daarnaast is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. De kosten voor aansluiting t/m 31-12-2023 bedragen € 20,00 exclusief BTW