Privacy statement

In Nederland geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met persoonsgegevens kunnen mensen die u niet kent, achterhalen wie u bent. De Wet zorgt ervoor dat er netjes met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

In Nederland geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met persoonsgegevens kunnen mensen die u niet kent, achterhalen wie u bent. De Wet zorgt ervoor dat er netjes met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Wij gaan netjes met uw persoonsgegevens om. Ook beveiligen wij deze gegevens, zodat anderen uw gegevens niet kunnen zien. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij deze. Alleen wanneer de wet het eist, bewaren we uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan anderen als dat van de wet of een rechter moet.

Op de website van SCAG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP- adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

Vindt u dat SCAG niet netjes met uw persoonsgegevens om is gegaan? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van SCAG. Contactgegevens:

SCAG
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”