Uitgangspunten van het SCAG privacybeleid

ü  We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens binnen SCAG.

ü  We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van diensten en producten.

ü  We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketing, statistische analyse, het beheersen van risico’s en het tegengaan van fraude. 

ü  We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.

ü  We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.

ü  We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.

ü  We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. 

ü  We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.

ü  We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of  preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.

ü  We respecteren uw privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Volledige privacystatement

SCAG
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”