Uitgangspunten van het SCAG privacybeleid

  • We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens binnen SCAG.
  • We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van diensten en producten.
  • We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketing, statistische analyse, het beheersen van risico’s en het tegengaan van fraude. 
  • We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
  • We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
  • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. 
  • We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
  • We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of  preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
  • We respecteren uw privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Volledige privacystatement

Cookie statement

TRACKINGCOOKIES
Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. SCAG.nl gebruikt geen trackingcookies. Onze website maakt alleen gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Daarmee houden wij ons aan de in Nederland geldende wetgeving.

FUNCTIONELE COOKIES
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

COOKIES VOOR WEBSTATISTIEKEN
SCAG.nl gebruikt cookies voor webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op jouw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt SCAG.nl geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

WEBSTATISTIEKEN
SCAG.nl gebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Hierbij hebben we het Google Analytics script geanonimiseerd waardoor er geen persoonsgegevens (lees: IP adressen) aan Google worden doorgegeven. Door de gegevens te analyseren, kunnen we de website nog beter op onze bezoekers afstemmen. De verzamelde gegevens gebruikt SCAG.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”