Over SCAG

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

Over de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)
  • De SCAG fungeert in deze samenwerking als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert en een vertrouwenspersoon voor de zorgaanbieder beschikbaar stelt.
  • De SCAG zet de klachtenfunctionarissen in. Zelf behandelt de SCAG geen geschillen, dat doet de geschillencommissie.
  • De SCAG stelt wel een van de drie leden van de geschillencommissie aan.
Over de SGC (Stichting Geschillencommissies Consumentzaken)
  • De SGC regelt de digitale melding en de afhandeling van het geschil.
  • De SGC levert de juridische ondersteuning aan de geschillencommissie.
  • De SGC levert de voorzitter van de geschillencommissie. 
Over de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

Schema SCAG, SGC, Consumentenbond en de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.Bstuur SCAG

Het bestuur

De SCAG is een stichting met een bestuur.

  • Annemarie Smilde, voorzitter
  • Rens Mesters, penningmeester
  • Anneke Dorrestein, secretaris

Ik wil me registreren bij SCAG

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”