Over SCAG

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire zorg samen met de cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief de Stichting Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg heeft opgericht. Dit is ingegaan per 1 januari 2021. De voorgaande jaren was er een geschillencommissie, opgericht en goedgekeurd, werkzaam binnen de SGC Den Haag. Nog zichtbaar in onderstaand schema.

De SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)
  • De SCAG fungeert in deze samenwerking als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert en een vertrouwenspersoon voor de zorgaanbieder beschikbaar stelt.
  • De SCAG zet de klachtenfunctionarissen in Zij behandelt geen geschillen. Dat doet de onafhankelijke geschillencommissie. 
  • De SCAG stelt wel een van de drie leden van de geschillencommissie aan.
De Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg
De SGC (Stichting Geschillencommissies Consumentzaken)
  • Tot 1 januari 2021 bood de SGC de geschillencommissie voor de SCAG-geregistreerden.Schema SCAG, OG-CG en patiënten/cliëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief 

Het bestuur

De SCAG is een stichting met een bestuur.

  • Annemarie Smilde, voorzitter
  • Rens van der Hout, penningmeester
  • Anneke Dorrestein, secretaris

Ik wil me registreren bij SCAG

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”