Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Bent u homeopaat, psychosociaal therapeut, gestalttherapeut, mesoloog etc? Dan bent u volgens de Wkkgz verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg gebeurt de registratie hiervoor door de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Op deze site vindt u meer informatie en kunt u zich aansluiten.

Aanmelden

Wie kan zich aansluiten?

Erkent de SCAG uw beroepsvereniging? Collectieve of individuele aansluiting? Wat zijn de kosten?

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Wat is een klacht? En een geschil? Wat doet de klachtenfunctionaris? Waar heeft de cliënt recht op?

Over SCAG

Over SCAG

Wat doet de SCAG? Wat is de relatie tussen de SCAG en de geschillencommissie?