Meldcode

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling moet professionals helpen goed te reageren op signalen van geweld. In de praktijk blijkt het toch niet eenvoudig te zijn. Daarom deze workshop over de Meldcode voor therapeuten in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg van de SCAG. De training wordt gegeven door Ingrid van den Bosch, gecertificeerd trainer in het signaleren en bespreekbaar maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

In de training gaat Ingrid ook in op zaken waar juist zorgaanbieders in de complementaire zorg mee te maken krijgen, zoals handelen in een vechtscheiding en omgaan met ouderschap en ouderlijk gezag. Het is een interactieve training. U kunt uw ervaringen inbrengen en ook het therapeutisch handelen wordt onder de loep genomen. De groep telt daarom maximaal 16 personen.

De training kost € 37,50 inclusief BTW. Na afloop ontvangt u een op naam gesteld certificaat van het ministerie van VWS, waarmee u laat zien geschoold te zijn in de stappen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er worden twee workshops gegeven waaruit u kunt kiezen op: zaterdag 10 maart 2018 van 9.30-12.30 uur of van 13.30-16.30 uur. Locatie is BGL Hoofdstraat 78
3972 LB Driebergen.
Kunt u op deze momenten niet, maar wilt u wel de training volgen? Geef u dan toch op en noteer welke andere dag u goed uitkomt. Aanmelden of Stuur een mail met voorkeur voor andere dag.