Meldcode

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling moet professionals helpen goed te reageren op signalen van geweld. In de praktijk blijkt het toch niet eenvoudig te zijn. Daarom deze workshop over de Meldcode voor therapeuten in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg van de SCAG. De training wordt gegeven door Ingrid van den Bosch, gecertificeerd trainer in het signaleren en bespreekbaar maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

In de training gaat Ingrid ook in op zaken waar juist zorgaanbieders in de complementaire zorg mee te maken krijgen, zoals handelen in een vechtscheiding en omgaan met ouderschap en ouderlijk gezag. Het is een interactieve training. U kunt uw ervaringen inbrengen en ook het therapeutisch handelen wordt onder de loep genomen. De groep telt daarom maximaal 16 personen.

De training kost € 29,50 exclusief BTW. Na afloop ontvangt u een op naam gesteld certificaat van het ministerie van VWS, waarmee u laat zien geschoold te zijn in de stappen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er zijn drie trainingen vastgelegd waaruit u kunt kiezen: donderdag 25 januari van 13.00-16.00 uur, zaterdag 27 januari 2018 van 10.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Locatie is De Amershof in Amersfoort. Kunt u op deze momenten niet, maar wilt u wel de training volgen? Geef u dan toch op en noteer welke andere dag u goed uitkomt. Wie weet volgt een vierde training. Stuur een mail en meld je aan.