Vanuit de Wkkgz ben je verplicht om je cliƫnten te informeren over het Klachtrecht dat ze hebben. Je website is hiervoor een prima middel. Toch zien we dat nog lang niet alle therapeuten hier iets over op hun website hebben staan. Om je te helpen hebben we een korte voorbeeldtekst hierover opgesteld. Uiteraard kan je deze aanpassen aan jouw eigen schrijfstijl.

Voorbeeld tekst:

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: [NAAM BEROEPSVERENIGING MET LINK NAAR WEBSITE]. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.