IGZ

Alternatieve behandelaars moeten veilige zorg aanbieden op basis van geldende wetgeving. Voor BIG-geregistreerden gelden aanvullende eisen.

Geldende wetgeving
Bij meldingen over onveilige zorg toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de geleverde zorg voldoet aan de wettelijke normen. En als aanwezig ook de aanvullende beroepsnormen. Per 1 januari 2016 hebben ook de niet geregistreerde aanbieders van alternatieve zorg te maken met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.


In het toezicht op de alternatieve zorg in het bijzonder geldt als wettelijke basiseis (Wkkgz, art 2, lid 3):

De alternatieve zorgaanbieder (zonder BIG-registratie) verleent alleen zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt. Daarbij moeten de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en moet de cliënt ook met respect worden behandeld.

Geef goede voorlichting
Alternatieve behandelaars moeten hun patiënten goed voorlichten over het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor hun alternatieve methode. De patiënt bepaalt zelf of hij een alternatieve behandeling wil ondergaan en welke. Die keuze kan de patiënt alleen maar maken op basis van: 

  • de juiste voorlichting over de aard van de ziekte;
  • de diverse behandelingsmogelijkheden en de kansen en gevolgen daarvan.

Deze ‘informed consent’-verplichting geldt voor alle aanbieders van alternatieve zorg.
Het moet voor de patiënt tot slot volstrekt helder zijn met welke beroepsbeoefenaar hij te maken heeft (BIG-geregistreerd of alternatief).

Zorg voor klachten- en geschillenbehandeling
De wet stelt dezelfde eisen aan de klachten- en geschillenbehandeling van alternatieve behandelaars als die voor alle zorgaanbieders gelden. Deze zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Zie verder de brochure ‘Aan welke regels moet een aanbieder van complementaire / alternatieve zorg voldoen?’ op www.rijksoverheid.nl.

Meld calamiteiten
Alle zorgverleners zijn verplicht om calamiteiten te melden. Lees hier wat een calamiteit is. In hoofdstuk 8 van het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staan de regels en werkwijzen voor het melden.

U kunt als zorgverlener een calamiteit hier melden.

Wanneer handhaaft de inspectie?
De inspectie treedt handhavend op als: 

  • sprake is van schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt of patiënt;
  • patiënten/cliënten worden afgehouden van reguliere zorg (de inspectie beschouwt dit als een aanmerkelijke kans op schade);
  • alternatieve behandelaars duidelijk gevaarlijke apparatuur en middelen gebruiken; 
  • alternatieve behandelaars voorbehouden handelingen uitvoeren of een misleidende titel voeren als ze niet BIG-geregistreerd zijn. Als dat het geval is, kan de inspectie een boete opleggen.

Bron: IGZ