Na ruim drie jaar de behandeling van geschillen ondergebracht te hebben bij de Stichting Geschillencommissies (SGC) in Den Haag hebben we een eigen Wkkgz erkende geschillencommissie opgericht.

Bij de oprichting van de SCAG in 2016 waren we nog in de veronderstelling dat VWS alle geschillencommissies bij de SGC ondergebracht wilde zien. De toenmalige minister Edith Schippers liet dit later los. In ons contact met de SGC bemerkten we afstand, een enorme diversiteit aan gebieden waarop zij werkzaam is en weinig affiniteit met de complementaire hulpverlening. Op de site van de SGC is het zoeken geblazen om de informatie te vinden. En de afstemming en communicatie heeft regelmatig te wensen overgelaten.

Daarom ontstond langzaamaan het idee om een eigen geschillencommissie op te richten die specifiek op ons veld is gericht. We hebben hiervoor contact gezocht met de patiënten- en cliëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief, die ook ons klachtenreglement heeft erkend. Zij wilde ons initiatief graag ondersteunen en in maart 2020 is onze Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg door het ministerie van VWS erkend. In het najaar willen we deze ook daadwerkelijk operationeel hebben voor het behandelen van geschillen.
De geschillencommissie staat los van de SCAG. Er is een Stichting waaronder zij valt, namelijk de Stichting Onafhankelijke Geschillencommissie-CAG. De stichting biedt eveneens een geschillencommissie voor niet Wkkgz gerelateerde geschillen. Bijvoorbeeld klachten over therapeuten onderling, of klachten voortkomend uit andere dienstverlening zoals trainingen of consulting.


Achter de schermen zijn we druk bezig met de puntjes op de i te zetten, zoals de inrichting van de site en ook willen we proefdraaien om te zien of de hele logistiek perfect loopt. Ook zijn alle functies binnen de geschillencommissie ingevuld. 
We denken dat vanaf november eventuele geschillen voorgelegd kunnen worden aan onze nieuwe geschillencommissie. Met deze nieuwe geschillencommissie hebben we ook een nieuw en kwalitatief nog beter geschillenreglement opgesteld in samenwerking met Zorgbelang Inclusief. Binnenkort zullen we jullie verder informeren over de Onafhankelijke Geschillencommissie-CAG en de bijbehorende website.