De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2017 aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie. Speciaal voor de ca. 10.000 therapeuten in de complementaire zorg heeft het ministerie van VWS de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen erkend. 

De Wkkgz geldt ook voor therapeuten-in-opleiding

Ook voor iedereen die een opleiding tot therapeut volgt en in de praktijk al handelingen uitvoert waarvoor betaald wordt, is het belangrijk om aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. Sterker, dit is verplicht. 

Welke therapeuten-in-opleiding kunnen zich aansluiten bij SCAG?

Bent u therapeut-in-opleiding bij een drie- of vierjarige opleiding op hbo-niveau, geaccrediteerd door Cpion, SKB of SNRO? En bent u lid van een erkende beroepsvereniging? Dan bent u van harte welkom bij de SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Lees meer over de aansluiting. 

Over SCAG

De SCAG fungeert voor de geschillencommissie als een branche-instituut voor zo’n veertig beroepsgroepen, waaronder counsellors, psychotherapeuten, psychosociaal werkenden, gestalttherapeuten, klassiek homeopaten en coaches. De SCAG beheert het openbare register van aansluiting en stelt een vertrouwenspersoon voor de therapeut beschikbaar bij klachten en geschillen. Via SCAG zijn al deze therapeuten in de complementaire zorg verzekerd van een professionele en onafhankelijke geschillencommissie in hun eigen sector.