Op deze pagina leest u onze eerste e-mailnieuwsbrief over actuele ontwikkelingen bij de SCAG die voor u belangrijk zijn. We verzenden deze nieuwsbrief een beperkt aantal keer per jaar. Op die manier voorkomen we informatieoverdaad, maar houden we u wel op de hoogte van zaken die voor u relevant zijn. Deze nieuwsbrief gaat over:

  • Klachtenfunctionarissen SCAG
  • Klachtenreglement SCAG
  • Cliëntfolder SCAG
Wat zegt de Wkkgz ook al weer?

De Wkkgz stelt dat iedere therapeut met betrekking klachten en geschillen: 

  • ‘Goede zorg’ dient te leveren.
  • Over een laagdrempelige klachtenregeling dient te beschikken.
  • De cliënt een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen toewijzen.
  • Aangesloten moet zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Met de SCAG was u al aangesloten bij een geschilleninstantie en kon u al gebruikmaken van onze vertrouwenspersoon. Sinds deze maand biedt de SCAG u ook een laagdrempelige klachtenregeling en de – voor de cliënt gratis - onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Samen met uw collega’s biedt u zorg aan duizenden cliënten per jaar. Iedere dag opnieuw biedt u op goede en respectvolle wijze hulp aan mensen die dat nodig hebben. Toch kan het voorkomen dat uw cliënt ergens niet tevreden over is. Wat te doen?

Uiteraard bespreekt u de onvrede of klacht van de cliënt eerst met de cliënt zelf. In de meeste gevallen wordt het probleem in een goed gesprek gewoon opgelost. Komt u er niet samen uit, dan kan de cliënt gebruikmaken van de gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris waarop u hem attendeert. De klachtenfunctionaris ondersteunt de cliënt bij het formuleren van de klacht en bij het onderzoeken van oplossingen.

Inzet klachtenfunctionaris

Komt u er samen niet uit dan kunt u of u cliënt om de inzet vragen van de klachtenfunctionaris via uw beroepsvereniging. Uw vereniging neemt vervolgens contact op met een van de klachtenfunctionarissen van de SCAG. De klachtenfunctionaris heeft 6 weken de tijd om gezamenlijk een oplossing te vinden. Komt er geen passende oplossing, dan kan de cliënt zijn klacht (geschil) indienen bij onze geschillencommissie. Zie deze pagina voor meer informatie.

Kosten klachtenfunctionaris

In het algemeen geldt dat de betaling voor de inzet van de klachtenfunctionaris via uw beroepsvereniging loopt. Er zijn uitzonderingen. Zo kan het zijn dat uw beroepsvereniging de factuur naar u doorstuurt, omdat deze kosten niet in de contributie bij de beroepsvereniging verrekend is. Wanneer u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens heeft afgesloten stuurt de SCAG de factuur rechtstreeks naar u. Balens vergoedt de kosten namelijk volledig voor u.

 

Erik Wekking, voorzitter SCAG: “Ik ben er heel blij mee dat de poule van klachtenfunctionarissen voor therapeuten is ondergebracht bij de SCAG. Als onafhankelijke instantie richten we ons op de uitvoering en intentie van de Wkkgz. Nu hebben we overzicht van het hele klachtproces. Zo kunnen we een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg van deze sector.”

Klachtenreglement

Omdat u bent aangesloten bij de SCAG beschikt u niet alleen over een professionele klachtenfunctionaris, maar heeft u ook een klachtenreglement voor een ‘laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten’. De SCAG heeft dit reglement – zoals de wet voorschrijft – met instemming van een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie vastgesteld. Dit is Zorgbelang Nederland. Op deze pagina vindt u het klachtenreglement dat u indien nodig kunt overleggen aan instanties als de IGZ. Uw beroepsvereniging werkt wellicht al met dit reglement en heeft u hierover ook al geïnformeerd. 

 

Huib Hoogendijk van Zorgbelang: “Wij behartigen de belangen van alle consumenten op het gebied van zorg en welzijn. Vanuit Zorgbelang zitten we in veel gremia die bezig zijn met de kwaliteit van zorg. Klachten zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ons vertrekpunt is altijd de cliënt. We zijn enthousiast over de samenwerking met de SCAG. Jullie gaan duidelijk voor professionaliteit en kwaliteit. Zo verbinden jullie o.a. via het klachtenreglement daadwerkelijk kwaliteitsnormen aan de dienstverlening. Bovendien zijn jullie zeer transparant in de rechten van de cliënt ten opzichte van de therapeut. Bij de SCAG wordt de cliënt gehoord en dat is precies waar Zorgbelang voor staat.”

Cliëntfolder

 

Om ook uw cliënten te informeren over de nieuwe manier van klachtenbehandeling die in de Wkkgz is vastgelegd, hebben we een cliëntfolder gemaakt. Deze folder kunt u op uw website plaatsen of in uw praktijk leggen. Op deze pagina vindt u meer informatie en kunt u de folder ‘U heeft een klacht. Wat nu?’ downloaden.

 

Tot slot

Heeft u nog vragen? Zijn er onduidelijkheden? We staan altijd klaar om u te woord te staan. Dus aarzel niet en stuur ons gerust een mail via ons contactformulier.