De SCAG heeft sinds 2017 een poule van  klachtenfunctionarissen. Hierdoor bedienen we nu de twee klachtfasen in de Wkkgz: klachten en geschillen. Onze klachtenfunctionarissen zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van het beroepscompetentieprofiel van de VKIG en kennis van het veld. Ze werken in een poule, die vanuit de SCAG ondersteund wordt door een coördinator, training en intervisie.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz stelt met betrekking klachten en geschillen: 

  • De therapeut dient ‘goede zorg’ te leveren.
  • De therapeut dient een klachtenregeling te beschikken.
  • De therapeut dient de cliënt een onafhankelijke klachtenfunctionaris te kunnen toewijzen.
  • De therapeut dient zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.

Volgens de Wkkgz moet iedere therapeut een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris kunnen toewijzen aan de cliënt. Deze klachtenfunctionaris adviseert de cliënt bij het indienen van een klacht. Ook ondersteunt hij de cliënt bij zowel het formuleren van de klacht als bij het onderzoeken van oplossingen. De klacht moet binnen zes weken zijn afgehandeld.

Speciaal opgeleide klachtenfunctionaris

Anneke Dorrestein, coördinator van de poule van klachtenfunctionarissen: “Ik ben heel tevreden dat de klachtenfunctionarissen, die zijn aangedragen door de beroepsverenigingen en vervolgens door een sollicitatieprocedure zijn geselecteerd, nu bij  de SCAG zijn ondergebracht. Een onafhankelijke instantie die zich richt op de uitvoering en de intentie van de Wkkgz. Dit komt de kwaliteit ten goede. Zo hebben we nu overzicht van de hele lijn van een klachtbehandeling binnen de Wkkgz. Daardoor kunnen we een goede bijdrage leveren aan het veld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Precies de intentie van de Wkkgz.”

Dat de klachtenfunctionarissen speciaal zijn opgeleid en gekwalificeerd is volgens Anneke Dorrestein een goede zaak: “Ik heb nogal wat klachten voorbij zien komen. Klachten zijn soms ernstig en complex waar twee partijen anders over denken. Als klachtenfunctionaris moet je daarboven staan en een onafhankelijke positie innemen. Bovendien moet je ook nog de juiste procedure volgen. Ga er maar aan staan. Onze training is gericht op het meenemen van alle facetten van een klacht in het proces.”

De SCAG heeft zes klachtenfunctionarissen. Anneke: “We hebben een goed team. Ervaren in mediation, gemêleerd en uitgebreide kennis van het veld. Met zijn allen proberen we zoveel mogelijk klachten te voorkomen en de kwaliteit van de beroepsgroep te bewaken en bovenal te verbeteren.”

Lees verder op de pagina Klachten en geschillen. Daar vindt u ook meer informatie over de laagdrempelige klachtenregeling en het model-klachtreglement.

 

Klachtenfunctionarissen SCAG van links naar rechts: Carien van der Poel, Hans Damen, José Klaassen-Kersten, Ineke Renkema, Anita Verstegen (niet op foto: Marjon Ferwerda)