De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en daarom heeft zij in 2016 vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ook aanbieders van complementaire alternatieve zorg vallen onder deze wet en moeten klachten behandelen zoals de wet het voorschrijft. De Wkkgz geldt niet voor aanbieders van jeugdhulp. Deze vallen onder een andere wet, de Jeugdwet. Er zijn echter, sinds de overheveling van de Jeugdzorg naar gemeenten in 2015, aanbieders die zowel onder de Wkkgz als onder de Jeugdwet vallen. Ingewikkeld, want het is lang niet altijd meteen duidelijk onder welke wet een ingediende klacht valt.

Ook in deze situaties zet de SCAG een klachtenfunctionaris in. Vaak blijkt dat na dit traject de beklaagde naar tevredenheid van de klager heeft gereageerd en dat de zaak afgerond kan worden. Voor klachten die onder de Jeugdwet vallen en die niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, heeft de SCAG sinds 2018 een onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet, die zij via een overeenkomst met Zorgbelang kan inschakelen. De klager kan zijn klacht voor een oordeel voorleggen aan deze commissie.