Annemarie Smilde
Annemarie Smilde

Na twee jaar voorzitter te zijn geweest heeft Erik Wekking ervoor gekozen zich weer volledig te gaan richten op zijn eigen advocatenpraktijk. We zijn hem dankbaar voor zijn deskundigheid en zijn professionele bijdrage aan het leggen van een stevig fundament onder SCAG. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van SCAG op 17 mei zal Erik aanwezig zijn om persoonlijk afscheid te nemen en de voorzittershamer over te dragen aan Annemarie Smilde.

Annemarie Smilde (53 jaar) is jurist met als specialisatie gezondheidsrecht. Zij werkt bij VvAA als juridisch adviseur voor zorgaanbieders, zorgondernemingen en beroepsorganisaties. Daarvoor heeft zijn diverse andere functies gehad binnen VvAA en is zij werkzaam geweest als advocaat. Annemarie vervult de rol van voorzitter van de SCAG vanuit persoonlijke titel.

Annemarie over haar nieuwe voorzitterschap:
“Mijn persoonlijke missie is zorgverleners en hun beroepsorganisaties te helpen om de zorg (nog) beter te maken. Deze missie sluit naadloos aan bij die van de SCAG: het faciliteren van de uit de Wkkgz voortvloeiende  kwaliteitsverbetering  ten behoeve van de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Ik zet mijn ervaring, onder meer met klacht- en tuchtprocedures en toepassing van kwaliteitswetgeving, zoals de Wkkgz, graag in voor de SCAG.

Transparantie is voor mij één van de randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering in de zorg. Ook, of eigenlijk juist, als iets niet goed gegaan of gedaan is. Waarbij het niet alleen gaat om openheid van zorgverleners tegenover hun cliënten. Maar ook zorgverleners onderling. Het is belangrijk dat je elkaar durft aan te spreken op gedrag dat het vertrouwen in de kwaliteit van de zorg ondermijnt.  De SCAG heeft hierin een voorbeeldfunctie. Ik zie het als één van mijn belangrijkste taken als voorzitter om een open cultuur te bevorderen, in de complementaire en alternatieve zorg, de relatie tussen de SCAG en haar deelnemers als ook binnen de organisatie van de SCAG.”