Naast 19 klachten 16 vragen om advies

Zoals je inmiddels weet van de SCAG, delen wij elk jaar onze ervaringen met de klachten die bij ons binnen zijn gekomen. Immers: van een klacht kun je leren! Maar door de uitbraak van het coronavirus kon onze jaarlijkse bijeenkomst met de beroepsverenigingen logischerwijs niet doorgaan. Dat houdt ons natuurlijk niet tegen om onze ervaringen op een andere manier met jullie te delen, namelijk via deze nieuwsbrief.

19 klachten
In 2019 hebben we 19 klachten behandeld en kregen we maar liefst 16 adviesvragen binnen.
De meeste klachten gingen, net zoals in 2018, over de bejegening door de therapeut (13 van de 19). Dan moet je denken aan de professionele houding van de therapeut met betrekking tot het reageren op onvrede of op vragen over de behandeling van de cliënt. Of aan de
professionele houding van de therapeut in het afstemmen van het eigen handelen op de cliënt, of het grensbewustzijn en het omgaan met cliëntrecht. Het aantal klachten in de context van ouders, die vechten over de relatie met hun kind(eren), is in vergelijking met 2017 opnieuw laag: het gaat om 5 van de 19 klachten. Dit is gelijk aan 2018. Eén klacht ging over de deskundigheid van de therapeut in het behandelen van de cliënt.

16 adviesvragen
De SCAG doet meer dan alleen het behandelen van klachten: je kan bij ons ook terecht voor advies. Er kwamen namelijk maar liefst 16 vragen binnen over hoe je als professional in een bepaalde situatie moet handelen met inachtneming van de wet- en regelgeving. Denk aan vragen over het al dan niet inzage geven in het cliëntdossier: wie mag inzage hebben en wat kun je laten zien? Maar ook onder andere over het gebruik van verslag bij een rechtszaak, het verkrijgen van toestemming van beide gezaghebbende ouders, het meekijken naar de afwegingen binnen meldcode en waar je een klacht over je opleiding/training neer kan leggen. We kunnen met recht zeggen dat men de SCAG voor advies weet te vinden. En daar zijn we blij mee!

VIM register
Dit ligt anders bij het VIM register. In 2019 zijn namelijk slechts vijf meldingen gedaan in dit anonieme register voor het veilig melden van incidenten. Dat zijn er niet veel, terwijl we juist ook door het delen van incidenten van elkaar kunnen leren. We willen daarom benadrukken dat het bij de melding van een incident niet om de (slechte) afloop gaat of wie er schuld heeft, maar om te leren van elkaars ervaringen, ook bij kleine dingen.

Infographic: alles bij elkaar

In de infographic vind je alle belangrijke bevindingen overzichtelijk bij elkaar. Je ziet dat er ook twee klachten om bepaalde redenen niet zijn opgepakt door de klachtenfunctionaris en dat er vier meldingen gedaan zijn door derden over een therapeut of situatie. Ook vind je hier de concrete lessen die we trokken uit de vijf meldingen die in het VIM register gedaan zijn.

 

Download hier de infographic

Tot slot: klagers en beklaagden zijn tevreden met de klachtbehandeling

We vroegen klagers en beklaagden van 2019 naar hun ervaring met de klachtbehandeling door de SCAG-klachtenfunctionaris. Gemiddeld geven beklaagden een 7,2 voor de klachtbehandeling en klagers geven een 7,8. De onvrede bij beklaagden zit er vooral in dat zij vinden dat de klachtenfunctionaris achter de klager staat. Eén beklaagde gaf een 1.
We hebben deze feedback  met de klachtenfunctionarissen besproken. Daarbij blijft een belangrijk aandachtspunt  dat de beklaagde kan omgaan met wat een klacht krijgen met je doet. Het is heel menselijk om emotioneel te worden en om in de verdediging te schieten. Toch is een open, lerende houding essentieel bij het oplossen van de klacht. Het is daarom belangrijk dat je als therapeut je bewust bent van je reactie op een klacht en dat je daarop kunt reflecteren. Vertrouwenspersonen van de beroepsorganisaties kunnen de therapeuten hierbij ondersteunen.

Download hier de Jaarrapportage