Om te zorgen dat de Wkkgz goed wordt nageleefd, is toezicht nodig. Voorheen was dit een verantwoordelijkheid van de Inspectie Gezondheidszorg, de IGZ. Maar waarschijnlijk is het je al opgevallen: in 2017 fuseerde de IGZ met de Inspectie Jeugdzorg. Zij gingen samen verder onder de naam ‘Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’, de IGJ.

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, de veiligheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Sinds de invoering van de Wkkgz vallen ook aanbieders van complementaire alternatieve zorg onder het toezicht van de (inmiddels) IGJ. De fusie was een logische stap. Beide toezichthouders werkten namelijk al jaren nauw samen.