Tijdens de COVID-19-crisis verschenen in korte tijd veel richtlijnen van het RIVM en van beroepsorganisaties met voorschriften voor het handelen van zorgverleners. Er was sprake van een uitzonderlijke situatie. Dit kan invloed hebben op de ervaren zorg door de patiënt en/of de nabestaanden. Wat doet u bij mogelijke onvrede van een patiënt? VVAA schreef er een helder item over met als belangrijkste tip: “Ga altijd in gesprek met een open houding.”

Een hulpverlener doet er goed aan altijd alert te zijn op een mogelijke uiting van onvrede, een klacht of een verzoek om schadevergoeding van een patiënt.

Klachten en claims die verband houden met COVID-19-crisis

De COVID-19-crisis had voor hulpverleners, patiënten, naasten en mantelzorgers grote impact, mede door alle maatregelen die van kracht werden om het virus te bestrijden. Het verlenen van zorg kreeg in alle sectoren een ander gezicht. Overbezetting van de Intensive Care-afdelingen, verpleeghuizen die op slot gingen en toch door COVID-19 werden getroffen, huisartsen die in volledige ‘wapenuitrusting’ een huisbezoek moesten afleggen, tekorten aan beschermende middelen, reguliere zorg die volledig stil kwam te liggen.

Op dit moment is de impact van de COVID-19-periode op onvrede, klachten en claims nog niet duidelijk. Het kan zijn dat patiënten pas over enige tijd ontevreden zijn, de onvrede uiten of een klacht hebben, en mogelijk zelfs een claim indienen over het verloop van de behandeling tijdens de crisis. De omstandigheden wijzigden drastisch, en daarmee kunnen ook de signalen veranderen.

Lees verder >

Bron VVAA