Erkenning VWS

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wkkgz. Een onderdeel van deze wet is dat zorgverleners aangesloten moeten zijn bij een door VWS erkende geschillencommissie.

Namens de zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg heeft de SCAG samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC) de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen opgericht.

Deze geschillencommissie is in november 2016 erkend door het ministerie van VWS

Zorgverleners die zijn aangesloten bij een door de SCAG erkende beroepsvereniging, kunnen zich vanaf maandag 21 november 2016 via de SCAG aansluiten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.