Op 1 januari 2017 is Erik Wekking aangesteld als voorzitter van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Hij volgt John Stolvoort op, die zich gaat toeleggen op zijn andere werkzaamheden.

Arbeidsjurist Erik Wekking is eigenaar van Wekking Advocaten en heeft ruime ervaring bij (rechtsbijstand)verzekeraars en als (stichtings)bestuurder. 

Professionele organisatie voor 10.000 therapeuten

Erik Wekking: “De afgelopen periode heeft mijn voorganger John Stolvoort enorm werk verzet. In korte tijd is de SCAG erkend door het ministerie van VWS en is er een professionele organisatie neergezet voor zo’n 10.000 therapeuten in de complementaire zorg. Ik zie het als mijn taak om bestaande relaties te verdiepen, nieuwe partners te verbinden en de SCAG als geschilleninstantie  verder uit te bouwen.”

“De SCAG past uitstekend bij mij. Als advocaat heb ik dagelijks te maken met zakelijke kwesties waar mensen het niet over eens kunnen worden. Geschillencommissies zijn er in eerste plaats om de gang naar de rechter in gevallen van conflict te beperken en zelfs te voorkomen. De uitspraak van de geschillencommissie is immers bindend. Vergeleken met de gang naar de rechter is deze procedure sneller en goedkoper. Daar heeft iedereen baat bij.” 

Gespecialiseerde geschillencommissie, kwaliteit staat voorop

“Bij de SCAG hebben we gekozen om met een gerenommeerde geschillencommissie te werken: Stichting Geschillencommissie Consumentzaken (SGC). Voor deze commissie leveren wij een lid uit het complementaire veld, die dus inhoudelijk goed op de hoogte is van de casus. Daarnaast hanteren we een aantal belangrijke criteria voor de aansluiting van therapeuten. Denk hierbij aan het lidmaatschap van een beroepsvereniging, de erkenning van zorgverzekeraars en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van ons register van aangesloten therapeuten én het proces bij klachten en geschillen.”

Wilt u als beroepsvereniging of instantie een kennismakingsgesprek met Erik Wekking inplannen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

 

Erik Wekking, bron foto: Wekking Advocaten