22 september: Bijeenkomst voor contactpersonen klachtenopvang van beroepsverenigingen

Als een klacht binnenkomt bij uw beroepsvereniging, is het de bedoeling dat die klacht aan ons wordt doorgegeven door een door u aangewezen contactpersoon. Op vrijdag 22 september organiseren we voor de contactpersonen van beroepsverenigingen een bijeenkomst waarin we ingaan op de procedure voor aanmelding en afhandeling van klachten. Maar ook op de ervaringen met klachtenafhandeling. Verschillende aspecten zullen aan bod komen, zoals het informeren van beklaagden, geheimhouding en kwaliteitsbewaking en uiteraard het document Logistiek Klachtenopvang Beroepsvereniging.

Als u de contactgegevens van uw contactpersoon doorgeeft, kunnen we hem of haar uitnodigen. Mocht een andere betrokkene - zoals een bestuurslid - willen meekomen, dan kan dat. We horen dat dan graag vooraf. Aanmelden kan via anneke.dorrestein@scag.nl.