Aanpassing artikel 12.5 klachtenreglement

Op verzoek van beroepsverenigingen hebben we artikel 12.5 van het klachtenreglement aangepast. Hierdoor is nu nadrukkelijk vastgelegd dat een zorgverlener over wie een klacht is ingediend altijd wordt geïnformeerd zodra duidelijk is wat de klacht inhoudt. De nieuwe tekst luidt:

“Een aangeklaagd XX-lid (XX staat voor de beroepsvereniging, red.) en voor deze werkzame personen over wie een klacht is ingediend, heeft het recht om kennis te nemen van deze klacht. Uiterlijk na inzet van de klachtenfunctionaris en eventueel na ondersteuning door de klachtenfunctionaris bij de schriftelijke formulering van de klacht, zal de klacht zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde kenbaar worden gemaakt.”

Hier kunt u het aangepaste reglement downloaden.