Op deze pagina leest u onze eerste e-mailnieuwsbrief over actuele ontwikkelingen bij de SCAG die voor u belangrijk zijn. We verzenden deze nieuwsbrief een beperkt aantal keer per jaar. Op die manier voorkomen we informatieoverdaad, maar houden we u wel op de hoogte van zaken die voor u relevant zijn. Deze nieuwsbrief gaat over: Klachtenfunctionarissen SCAG Klachtenreglement ...

De SCAG heeft sinds 2017 een poule van  klachtenfunctionarissen. Hierdoor bedienen we nu de twee klachtfasen in de Wkkgz: klachten en geschillen. Onze klachtenfunctionarissen zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van het beroepscompetentieprofiel van de VKIG en kennis van het veld. Ze werken in een poule, die vanuit de SCAG ondersteund wordt door een coördinator, training en in ...

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2017 aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie. Speciaal voor de ca. 10.000 therapeuten in de complementaire zorg heeft het ministerie van VWS de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen erkend.  De Wkkgz gel ...

Op 1 januari 2017 is Erik Wekking aangesteld als voorzitter van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Hij volgt John Stolvoort op, die zich gaat toeleggen op zijn andere werkzaamheden. Arbeidsjurist Erik Wekking is eigenaar van Wekking Advocaten en heeft ruime ervaring bij (rechtsbijstand)verzekeraars en als (stichtings)bestuurder.  Professionele or ...

Na de Klassiek homeopaten (NVKH) hebben ook de volgende beroepsverenigingen een collectieve aansluiting bij de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen geregeld voor hun leden: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) Beide door de SCAG erkende beroepsverenigingen geven ...

Volgens de Wkkgz is iedereen die in de gezondheidszorg werkt wettelijk verplicht om zich vóór 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Het maakt niet uit of je dokter bent of therapeut. Het maakt zelfs niet uit of je zwart, wit of grijs werkt. Als je werkzaam bent binnen de gezondheidszorg moet je je aan de wet houden. Doe j ...

Op dinsdag 29 november hadden we een informatiebijeenkomst over de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. In deze bijeenkomst vertelden we o.a. dat deze geschillencommissie erkend is door het ministerie van VWS, welke partijen zitting hebben in de geschillencommissie en hoe therapeuten zich kunnen aansluiten: collectief via de beroepsvereniging ...

De klassiek homeopaten hebben de primeur: zij hebben als eerste beroepsvereniging een collectieve aansluiting bij de SCAG. Dit betekent dat alle 550 leden van de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) nu zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Zij hoeven zich dus niet meer individueel aan te melden. "We hebben gek ...

Iedere zorgverlener moet - volgens de Wkkgz - uiterlijk op 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Voor de complementaire en alternatieve zorg kan dat via de SCAG. Mits de beroepsvereniging van de zorgverlener door de SCAG erkend is. Klik voor de lijst van de beroepsverenigingen die de SCAG al erkent. Informatiebijeenkom ...

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wkkgz. Een onderdeel van deze wet is dat zorgverleners aangesloten moeten zijn bij een door VWS erkende geschillencommissie. Namens de zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg heeft de SCAG samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC) de Geschillencommissie Complementaire en Alternatie ...