Op dinsdag 29 november hadden we een informatiebijeenkomst over de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. In deze bijeenkomst vertelden we o.a. dat deze geschillencommissie erkend is door het ministerie van VWS, welke partijen zitting hebben in de geschillencommissie en hoe therapeuten zich kunnen aansluiten: collectief via de beroepsvereniging ...

De klassiek homeopaten hebben de primeur: zij hebben als eerste beroepsvereniging een collectieve aansluiting bij de SCAG. Dit betekent dat alle 550 leden van de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) nu zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Zij hoeven zich dus niet meer individueel aan te melden. "We hebben gek ...

Iedere zorgverlener moet - volgens de Wkkgz - uiterlijk op 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Voor de complementaire en alternatieve zorg kan dat via de SCAG. Mits de beroepsvereniging van de zorgverlener door de SCAG erkend is. Klik voor de lijst van de beroepsverenigingen die de SCAG al erkent. Informatiebijeenkom ...

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wkkgz. Een onderdeel van deze wet is dat zorgverleners aangesloten moeten zijn bij een door VWS erkende geschillencommissie. Namens de zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg heeft de SCAG samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC) de Geschillencommissie Complementaire en Alternatie ...