"Meestal lost een goed gesprek met elkaar de onvrede of klacht op"

Onvrede

Het is nooit prettig wanneer je als zorgverlener te maken krijgt met onvrede van een cliënt. Je doet je werk immers juist om mensen te helpen. Toch is onvrede niet altijd te vermijden. En als je goede zorg wilt bieden, hoort het professioneel omgaan met onvrede erbij.
Als u merkt dat onvrede is ontstaan bij een cliënt, is het logisch dat u eerst probeert om zelf tot een oplossing te komen. Praten kan helpen om over en weer tot meer begrip te komen. Vindt uw cliënt het moeilijk om onder woorden te brengen waarom hij of zij ontevreden is? Misschien lukt het wel om het op te schrijven, en kunt u van daaruit samen het gesprek aangaan.
Klachtenfunctionaris
Komt u er niet uit met uw cliënt en blijft de onvrede bestaan? Dan bent u op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om uw cliënt gratis begeleiding door een klachtenfunctionaris aan te bieden. Als u bent aangesloten bij SCAG, is dat geregeld.
Uw cliënt kan bij de beroepsvereniging waar u lid van bent, melden dat hij of zij een klacht heeft. De contactpersoon klachten van uw beroepsvereniging zal deze klacht doorzetten naar de coördinator klachtenfunctionarissen SCAG. Deze zet een klachtenfunctionaris in, die de cliënt eerst ondersteunt bij het formuleren van de klacht en nagaat wat de cliënt met de klacht wilt. Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris, mits de cliënt hiermee instemt, met u contact op en onderzoekt met u en uw cliënt mogelijke oplossingen. De klacht wordt binnen zes weken met een mogelijke uitloop van vier weken afgehandeld.
Geschillencommissie
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen die voor de cliënt bevredigend is, kan de cliënt zich op grond van de Wkkgz wenden tot een erkende geschillencommissie. Als u als zorgverlener bent aangesloten bij de SCAG kan uw cliënt vanaf 1 januari 2021 zich hiervoor wenden tot de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg, OG-CG. Deze onafhankelijke commissie is tezamen met de cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief door de SCAG opgericht.
Ook u kunt als u een uitspraak wilt van de geschillencommissie, de onopgeloste klacht als geschil aan de geschillencommissie voorleggen.
De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak. Die uitspraak is bindend, zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Als de commissie tot de conclusie komt dat schade is ontstaan door het handelen van de zorgverlener, kan een schadevergoeding worden toegekend.
Op de site van de Onafhankelijke Geschillencommissie Home (onafhankelijkegeschillencommissie.nl) vindt u alle informatie over de geschillencommissie OG-CG.
Een geschil is voor zorgverleners ingrijpend en daarom biedt de SCAG u desgewenst in dit proces gratis ondersteuning van een vertrouwenspersoon.

LET OP: Nieuwe geschillencommissie per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 neemt de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (OG-CG) geen klachten meer in behandeling. Vanaf die datum behandelt de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg in Den Haag klachten van cliënten over zorgaanbieders, die zijn aangesloten bij de SCAG. Zie voor informatie over het indienen van een klacht bij deze commissie, de procedure en het geschillenreglement.

Cliëntfolder

Voor cliënten hebben we een folder gemaakt die u kunt neerleggen in uw praktijk. U kunt de folder downloaden en zelf printen, of u kunt gedrukte folders bestellen.

Op dit moment is het niet mogelijk om de folder te bestellen (als u download ziet u de oude folder), omdat deze vernieuwd wordt. Onder andere i.v.m. de overgang naar een andere geschillencommissie. 

U heeft de keuze uit de volgende staffel:

  • 25 exemplaren € 21,50 inclusief verzending en btw
  • 100 exemplaren € 24,00 inclusief verzending en btw
  • 1000 exemplaren € 59,00 inclusief verzending en btw

Cliëntfolder

Cliëntfolders voor uw praktijk zijn te bestellen via Mijn SCAG.