"Meestal lost een goed gesprek met elkaar uw onvrede of klacht op"

Onvrede

Het is nooit prettig wanneer je als zorgverlener te maken krijgt met onvrede bij een cliënt. Je doet je werk immers juist om mensen te helpen. Toch is onvrede niet altijd te vermijden. En als je goede zorg wilt bieden, hoort het professioneel omgaan met onvrede erbij.
Als u merkt dat onvrede is ontstaan bij een cliënt, is het logisch dat u eerst probeert om zelf tot een oplossing te komen. Praten kan helpen om over en weer tot meer begrip te komen. Vindt uw cliënt het moeilijk om onder woorden te brengen waarom hij of zij ontevreden is? Misschien lukt het wel om het op te schrijven, en kunt u van daaruit samen het gesprek aangaan.
Klachtenfunctionaris
Komt u er niet uit met uw cliënt en blijft de onvrede bestaan? Dan bent u op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om aan uw cliënt gratis begeleiding door een klachtenfunctionaris aan te bieden. Als u bent aangesloten bij SCAG, is dat geregeld.
Uw cliënt kan bij de beroepsvereniging waar u lid van bent melden dat hij of zij een klacht heeft. De beroepsvereniging zal vervolgens contact opnemen met SCAG. Wij zetten een klachtenfunctionaris in, die de cliënt eerst ondersteunt bij het formuleren van de klacht. Vervolgens onderzoekt de klachtenfunctionaris met u en uw cliënt mogelijke oplossingen. De klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. Overzicht erkende bij de SCAG aangesloten beroepsverenigingen.
Geschillencommissie
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen die voor de cliënt bevredigend is, kan de cliënt zich op grond van de Wkkgz wenden tot een erkende geschillencommissie. Als u bent aangesloten bij SCAG kan uw cliënt terecht bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze onafhankelijke commissie is mede opgericht door SCAG en is gespecialiseerd in de complementaire zorg. Omdat een geschil voor zorgverleners ingrijpend kan zijn, biedt SCAG u desgewenst gratis ondersteuning door een vertrouwenspersoon.
Cliënten die een geschil voorleggen aan de geschillencommissie betalen € 52,50 (excl. btw). Dit bedrag krijgen ze terug als ze door de commissie in het gelijk worden gesteld. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak. Die uitspraak is bindend, zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Als de commissie tot de conclusie komt dat schade is ontstaan door het handelen van de zorgverlener, kan een schadevergoeding worden toegekend. Op de site van de geschillencommissie vindt u meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie.
Cliëntfolder

Voor cliënten hebben we een folder gemaakt die u kunt neerleggen in uw praktijk. U kunt de folder downloaden en zelf printen, of u kunt gedrukte folders bestellen.

U heeft de keuze uit de volgende staffel:

  • 25 exemplaren € 21,50 inclusief verzending en btw
  • 100 exemplaren € 24,00 inclusief verzending en btw
  • 1000 exemplaren € 59,00 inclusief verzending en btw

Cliëntfolder

Cliëntfolders voor uw praktijk zijn te bestellen via Mijn SCAG.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”