"Meestal lost een goed gesprek met elkaar uw onvrede of klacht op"

U ontvangt een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk om u de onvrede van uw cliënt eerst samen bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als duidelijk is waarover uw cliënt ontevreden is of anders wil. Is het moeilijk voor uw cliënt om de onvrede onder woorden te brengen? Vraag hen dan op te schrijven en deze notitie aan u voor te leggen.  Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Als u er samen niet uitkomt

Voelt uw cliënt  zich niet in staat de onvrede of klacht met u te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan dient u uw cliënt gratis een klachtenfunctionaris aan te bieden. U kunt hierbij gebruikmaken van een onze poule van klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris ondersteunt de cliënt dan ij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Inzet klachtenfunctionaris

Heeft uw cliënt onvrede of een klacht? Dan kan deze contact opnemen met de beroepsvereniging waarbij uw bent aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Een therapeut die geregistreerd is bij de SCAG, is altijd lid van een beroepsvereniging. Overzicht erkende bij de SCAG aangesloten beroepsverenigingen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor de cliënt onbevredigend is, dan kan deze zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor de cliënt als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost de cliënten  € 52,50. Dit bedrag krijgen zij terug als ze in het gelijk worden gesteld. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over de klacht. Op de site van de geschillencommissie vindt u meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie.

Waarover kan men een klacht indienen?

Cliënten kunnen een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die ze van uw krijgen of kregen. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u ze heeft bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van u als therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Cliëntfolder

Voor uw cliënten hebben we een folder gemaakt die u in uw praktijk kunt neerleggen.

Downloaden: Drukwerk versie zigzag-vouwfolder

U kunt de folder ook bestellen door een email te sturen naar info@scag.nl u heeft de keuze uit de volgende staffel:

  • 25 exemplaren € 17,50 inclusief verzending en exclusief btw
  • 100 exemplaren € 19,50 inclusief verzending en exclusief btw
  • 1000 exemplaren € 48,50 inclusief verzending en exclusief btw

Cliëntfolder

Ik wil graag cliëntfolders bestellen voor in mijn praktijk

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”