Vanaf 2017 moet u als zorgverlener aangesloten zijn bij een door het ministerie erkende geschillencommissie. Dit geldt ook voor therapeuten-in-opleiding die in de praktijk al handelingen uitvoeren, waarvoor zij een vergoeding ontvangen. Voor de complementaire en alternatieve geneeswijzen beheert de SCAG het register van deze aansluiting. Anders gezegd: via de SCAG meldt en sluit u zich aan bij de geschillencommissie in deze sector.

U kunt zich alleen individueel aanmelden als uw beroepsvereniging:

  • Erkend is door de SCAG.
  • Geen collectieve afspraak heeft met de SCAG.

Check of de SCAG uw beroepsvereniging erkent en of er wel/geen collectieve afspraak is.

Meer informatie over wie zich bij de SCAG kan aansluiten.  

Voordat u begint

Met uw individuele aanmelding gaat u akkoord met het reglement van de geschillencommissie.

Voor uw digitale aanmelding, heeft u de volgende zaken nodig: 

  • Een gescand exemplaar van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waaruit blijkt dat de eventuele schade tot € 25.000,-, de zittingskosten van de geschilleninstantie (€ 2.200,-) en de kosten t.b.v. uw verweer zijn gedekt. En dat deze voor het komend jaar geldig is.
  • Een gescand inschrijvingsbewijs van uw lidmaatschap bij een door de SCAG erkende beroepsvereniging.
  • Bankpas en dergelijke voor betaling met Ideal van uw aansluitkosten. Kosten aansluiting SCAG nu t/m 31 december 2018: € 49,50 exclusief BTW

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier én uw betaling, wordt uw inschrijving verwerkt. Als uw aanmelding volledig is, ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw aanmelding.

 Klik hier om u aan te melden.