Klachtenreglement

Zorgaanbieders moeten een schriftelijke regeling treffen voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Deze regeling dient in samenspraak met vertegenwoordigers van een representatieve cliënten/patiëntenorganisatie tot stand zijn gekomen. De SCAG heeft haar Klachtenreglement voor de bij haar aangesloten zorgaanbieders en beroepsverenigingen laten toetsen en accorderen door Zorgbelang Nederland. Als u bij de SCAG bent aangesloten, kunt u dit Klachtenreglement voor uw eigen beroepsvereniging invullen en gebruiken.

Download het Klachtenreglement voor uw beroepsvereniging. Neem contact met ons op als u het Klachtreglement wilt voorzien van logo en gegevens van uw eigen beroepsvereniging.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”