Klachtenregeling

Zorgaanbieders moeten een schriftelijke regeling treffen voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Deze regeling dient in samenspraak met vertegenwoordigers van een representatieve cliënten/patiëntenorganisatie tot stand zijn gekomen. De SCAG heeft haar Klachtenreglement voor de bij haar aangesloten zorgaanbieders en beroepsverenigingen laten toetsen en accorderen door Zorgbelang Nederland.

Neem contact met ons op als u als beroepsvereniging het Klachtreglement wilt voorzien van eigen logo en gegevens.