Veel beroepsverenigingen in de complementaire en alternatieve zorg hebben al gekozen voor collectieve aansluiting bij SCAG.

Check of de SCAG uw beroepsvereniging erkent en of er wel/geen collectieve afspraak is.

 

De belangrijkste voordelen van collectieve aansluiting

 • De beroepsvereniging biedt een kwaliteitsgarantie: alle leden voldoen aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt.
 • De beroepsvereniging maakt het de leden gemakkelijker om te voldoen aan de eisen die de wet stelt. Ze hoeven zich niet individueel aan te melden.
 • De leden van de beroepsvereniging krijgen per persoon € 10,- collectiviteitskorting op de aansluitingskosten.
 • De inzet van een klachtenfunctionaris is voor de beroepsvereniging gratis.

Uw collectieve aansluiting werkt heel eenvoudig

 • Vraag hier de Overeenkomst Collectieve Aansluiting SCAG aan. Tegelijk met de overeenkomst ontvangt u:
  • Het format waarmee u uw leden aansluit.
  • Twee voorbeeldmails van beroepsverenigingen die zich collectief hebben aangesloten. U kunt de mails gebruiken om uw achterban in te lichten over de collectieve aansluiting.
 • Print de overeenkomst, vul hem in en voorzie hem van een handtekening.
 • Stuur de overeenkomst per post of gescand per e-mail naar SCAG.
 • Mail ons uw ledenbestand op de manier die is beschreven in het format dat u samen met de overeenkomst ontvangt

Erkenning van beroepsverenigingen

Bent u lid van een beroepsvereniging die niet is erkend door de SCAG, dan kunt u zich niet bij de SCAG registreren voor de geschillencommissie. Uiteraard kunt u wel het bestuur van uw vereniging vragen contact met ons op te nemen om te kijken of uw vereniging hiervoor in aanmerking komt.

Om als beroepsvereniging door de SCAG erkend te worden, hanteren we de norm dat de beroepsvereniging is erkend door minimaal twee zorgverzekeraars. Daarnaast is het noodzakelijk dat de leden van de beroepsvereniging een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, die de eventuele schade tot € 25.000,-, de zittingskosten van € 2.200,- (excl. btw) en de kosten van verweer dekt. 

Heeft u aanvullende vragen of wenst u nadere uitleg?

De SCAG staat klaar om al uw vragen te beantwoorden. Klik hier om naar ons contactformulier te gaan.

“SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg”